Kontrakt periode

Der er typisk tre typer kontrakt længder:

  • Time baseret
  • Normale kontrakter på 1 måned
  • Lange kontrakter typiske 12–36 måneder

Alle tre har fordele og, til dels, ulemper set ud fra kundens perspektiv.
 
Time baseret — kan på overfladen se meget attraktive ud, men er typisk opdelt i sådan en grad, at det kan være svært, og til tider umuligt, at gennemskue, hvilken pris man ender med når man har købt ydelsen. Det kan føre til betydelige større regninger end man har budgetteret med, og risikoen for at projektet sættes over styr, økonomisk, er derfor meget stor.
 
Normale kontrakter på en måned — anses af mange som værende den mest optimale løsning da det er muligt, at høste samme fordele økonomisk som ved lange kontrakter. Man får også en gennemskuelig prisstruktur, som er mulig at budgettere med. Naturligvis er denne type kontrakt ikke anvendelig til meget korte brugsscenarier, men det kan typisk løses med en cluster løsning, hvor man uden ekstra omkostninger kan spinde nye virtuelle servicer op og lukke dem hurtigt ned igen, når de har tjent deres formål.
 
Lange kontrakter — gør at man har bundet sig til en pris som ikke nødvendigvis (læs: for det meste aldrig) følger prisudviklingen, og som kunde ender man igen med, at betale alt for meget for en service, som burde have været mere budget venlig. Lange kontrakter kræver også, at man kan spå om ens tekniske behov for hele perioden, hvilket jo er en svær opgave i dagens IT landskab.
 
Man skal altså være opmærksom på, hvilke aftaler der indgås, og hvilken kontraktlængde der passer bedst til ens projekt, for at drage det fulde potentiale ud af sin kontrakt.
 
Tag en snak med adeoDC om, hvad vi kan gøre for dit projekt.