Lange bindingsperioder hører fortiden til

En tilfreds kunde forbliver kunde af egen fri vilje. En virksomhed er bedre tjent med at evt. utilfredse kunder hjælpes videre på ordentlig vis.

Debatten om den danske hostingbranche har raset på det seneste, særligt via mediet ITWatch. De små skvulp vores nystartede virksomhed adeoDC har afstedkommet blandt markedets dominerende spillere er tankevækkende. Ikke mindst fordi nogle få virksomheder, der reelt kontrollerer markedet, har en klar holdning til hvorledes kunder bør bindes i kontraktforhold. Branchens gamle drenge lader til at mene, at friheden til at skifte leverandør ikke har reel værdi for kunderne. Dem om det.

Forretningsgrundlaget i adeoDC er et ganske andet. IT infrastruktur er i dag præget at velafprøvet teknologi og velbeskrevne muligheder, og markedet er i vækst. Fokus er i stigende grad på forretningsmodeller og kontraktlige forhold. Særligt bindingsperioder mener vi generelt er forældede. Her er hvad kunderne fortæller os om konsekvensen ved bindingsperioder:

1. CFOen bliver nødt til at optage udgiften i den forpligtede kontraktbinding på balancen, hvilket reducerer den finansielle styrke og frihed for en virksomhed. En løbende kontrakt uden binding har således en konkret økonomisk fordel

2. Early termination fees er både komplicerede at forhandle og anvende. Og skal de anvendes vil det være en uplanlagt omkostning. Dette kan helt undgås med en løbende kontrakt uden binding

3. Det bliver lettere at anvende flere typer af infrastrukturløsninger for at løse samtidige og forskelligartede specifikke virksomhedsbehov, da omkostninger ved at indgå og administrere en kontrakt bliver reduceret

4. IT chefen bliver nødt til at forpligte en driftsmæssig strategi flere år ud i fremtiden, hvilket kan være i konflikt med de skiftende markedsbehov virksomheden skal være konkurrencedygtig i. Dette påfører en potentiel offeromkostning. En løbende kontrakt gør det muligt at tænke på as-is og anvende det rette værktøj til det rette problem.

VI KONKURRERER IKKE MED VORES KUNDER

Det danske markeds store aktører er med rette bredt anerkendt for deres evne til at levere infrastruktur. Bl.a. derfor har markedet demonstreret en stor vækst gennem årene. Drevet af faktorer som f.eks. en ambition om at udvikle leverandørerne til deciderede outsourcing-virksomheder. Senest opkøbte den toneangivende aktør outsourcing-virksomheden T26.

AdeoDC vil være et alternativ for den danske professionelle IT branche, som ikke konkurrer med kunderne selv. Det skyldes at det efter vores mening ikke er strategisk hensigtsmæssigt at have én og samme leverandør OG konkurrent i markedet. Uanset om vi kan lide at drive datacenter eller ej, kan vi kun opretholde vores position i markedet så længe vi ejer vores egen infrastruktur, og lader danske IT virksomheder fokusere på det, de gør bedst: Give deres kunder en professionel service, og så lade de dedikerede infrastruktur virksomheder levere den basale drift.

UNDERSTØTTELSE AF MULTISOURCING KRÆVER ET BRANCHEMÆSSIGT PARADIGMESKIFT

Det er også vores holdning, at IT drift bliver betragtet som en ”commodity”. Mange leverandører — store som små — søger at differentiere deres service og tilfører derigennem til tider en reduceret transparens for kunderne. Til gengæld er de i stand til at løse forskellige typer infrastrukturbehov, med de styrker og svagheder, de måtte have.

Vores fokus er levere den mest effektive løsning til ren IT infrastruktur som en service, som en ”pure play” leverandør. Konsekvensen er, at vi skal kunne eksistere i et økosystem sammen med andre infrastrukturleverandører, særligt de store internationale virksomheder. Dette er et eksempel på multisourcing. Det tvinger leverandører som os til at tænke mere i brugervenlighed, end konstruktioner som giver det modsatte.

AdeoDCs ekspertise er at levere en ren driftsydelse, med størst mulig kontrol for vores kunder og med lavest mulige omkostninger både med hensyn til kontrakt og transitioner. Dette gælder både ind og ud og af et leveranceforhold. Dette bliver teknisk lettere og lettere at udføre, men kræver dog et paradigmeskift i infrastruktur-branchen.

Til syvende og sidst handler vores forretningsmodel om to ting. Den første er, at vi ærligt og redeligt mener, det er den mest fair og gennemskuelige måde at levere service til kunderne på. Den anden er, at en smidig levering, der integrerer frit med andre aktører uden at gøre brug af finurlige juridiske låsemekanismer, er en reel konkurrencefordel sammenlignet med den etablerede branche.

Kender du nogen, der har siddet fast i lange kontraktforhold, eller hvor leverandørvilkårene har vanskeliggjort eller fordyret udvikling og integration med nye platforme, vil vi meget gerne høre om det.

Hvis du har en idé til hvad der ville gøre forskellen for dig som IT-chef, CFO, arkitekt eller indkøber, hører vi også rigtig gerne om det.

Vi er nemlig af den opfattelse, at vi altid kan blive bedre, og at vi kan lære af vore kunder.

Du er også altid velkommen til at kontakte mig direkte på telefon eller email.

Hvad mener du?

Lars Lastein, kommeriel direktør, adeoDC
 ll@adeodc.dk, tlf 25507298.