Esenyurt’tan New York’a — Bölüm 2
Mustafa Gerdan
543

Her kelimende bizim gibi üniversite okuyan gençlerin hayallerine ve rüyalarına katkıda bulundun Mustafa abi. Sıcakkanlı ve samimi yazılarının devamını bekliyoruz.

İyi günler ☺

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.