Aku sudah akrab dengan kesepian, sementara kamu datang dengan ramai namun tak juga buat damai.