Alle printmedia samen op één plek — Ik zag direct de mogelijkheden

Raimon Gort, mede-oprichter en directeur van Reshift, over Adoptiq, het digitale handelsplatform voor print advertenties.

Het was een helder verhaal voor Reshift. Het waren dan ook de titels van Reshift die als eerste op het platform stonden.

Ik hoop dat álle marktpartijen het platform gaan gebruiken. Vraag én aanbod. Adoptiq wordt zo een enorm krachtig handelskanaal voor printmedia.

Reshift is een uitgever van 22 special interest titels zoals Computer Idee en Power Unlimited. Magazines die volgens Raimon zonder uitzondering worden gemaakt door mensen met passie en met kennis van zaken. Zo kijkt Reshift ook naar adverteren. Accountmanagers en media-adviseurs van de uitgeverij zetten al hun kennis en creativiteit in om de meerwaarde voor de adverteerder zo groot mogelijk te maken.

Adverteerders zien nu nog vaak een beperkt deel van de advertentiemogelijkheden. Vaak omdat ze de titels kennen, omdat er afspraken lopen of omdat ze gewoon gangbaar zijn. Dat is jammer want er is voor elke adverteerder veel meer aanbod. En zijn er dus ook meer kansen.

Volgens Raimon kan een platform als Adoptiq ook stigma’s die om sommige titels hangen wegnemen. Gewoon door het printaanbod als geheel beschikbaar te maken. “Dat schept mogelijkheden voor zowel de uitgever als de adverteerder.”

En zichtbaarheid is niet het enige voordeel. Een ‘rondje print inkopen’ is nu nog een bewerkelijke klus. En ondanks dat print alles behalve dood is moet de industrie wel zorgen dat zij blijft aansluiten op de wereld om haar heen.

“Het weghalen van hindernissen zou de teruggang van print moeten afvlakken.”

Reshift is ervan overtuigd dat in de toekomst geautomatiseerd handelen een grote rol krijgt. Nu gebruikt het bedrijf Adoptiq nog aanvullend maar dat zal zeker veranderen. “Het zou ideaal zijn als direct en programmatic bij print naast elkaar werken en elkaar versterken. Net als bij online.”

Niet alle posities zijn geschikt voor programmatic buying benadrukt Raimon “Uitgever en adverteerder zullen altijd met elkaar in gesprek willen blijven bij speciale advertenties. Maar een substantieel deel van de advertentieruimte is prima te vullen via een geautomatiseerd handelskanaal.”

door: Bas Kinsbergen


Meer weten over Adoptiq? Bezoek de site.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.