Niet bang zijn, maar samen zorgen dat het werkt

Mark Peeters, Coördinator Sales, en Sofie Jacobs van F&L Publishing Group over Adoptiq, het digitale handelsplatform voor print advertenties.

F&L Publishing handelt inmiddels met haar titels op het Adoptiq platform. Mark Peeters, Coördinator Sales, is enthousiast over het systeem. Samen met Sofie Jacobs is hij verantwoordelijk voor het introduceren van Adoptiq binnen F&L.

F&L Publishing Group geeft, naast een groot aantal bijzondere specials, een 20-tal special-interest titels uit met een gezamenlijke oplage van meer dan 500.000 exemplaren. Daarmee is F&L Publishing Group één van de grootste uitgeverijen in de Benelux. Toch is F&L als bedrijf niet bij iedereen bekend. Sofie legt uit: “Profilering vanuit F&L Publishing Group is altijd gericht geweest op de titels, nooit op de organisatie. Bedrijven kennen daarom F&L Publishing Group misschien niet, maar haar titels zoals foodies, iCreate of Auto review wel.”

Hierdoor is de kans ontstaan dat media inkopers niet het hele aanbod van F&L op het netvlies hebben. Een digitaal handelsplatform als Adoptiq kan daar verandering in brengen. Het kan zichtbaarheid geven aan titels die bij de koper niet bekend zijn.

“Mijn eerste reactie was: Waarom was dit er nog niet? Dit is de toekomst van in- en verkoop van advertenties”, aldus Mark. F&L Publishing Group heeft daarom niet alleen alle titels op het platform ingericht, maar ook een scala aan verschillende strategieën toegepast. Zowel in de koopfase als in de bied- en last-minute fase. “We willen echt dat dit gaat werken.”

Volgens Sofie was inrichten van de titels best een hele klus. Toch vindt ze het systeem heel toegankelijk en met de hulp van Adoptiq trainer Patrick Grotenbreg kon ze snel aan de slag.

Bij de accountmanagers was er enige scepsis over Adoptiq. Begrijpelijk, maar Mark is er oprecht van overtuigd dat handelen op een platform als aanvulling op deze functie alleen maar voordelig is. “Adoptiq ontzorgt zowel de klant als onze accountmanagers door het uit handen nemen van administratief werk. Hierdoor ontstaat tijd waarin accountmanagers klanten meerwaarde kunnen bieden door de adverteerder te begeleiden naar een krachtige en doelgerichte storyline”

“Accountmanagers moeten geen administratieve functie hebben voor inkoop en verkoop. Daar heb je systemen voor.”

Er zijn nog wel wensen. Een geclusterde weergave van titels per uitgever in de DSP, marketing functionaliteit, de mogelijkheid om te vergelijken op oplage en de optie om per editie een thema te koppelen. Ook hoe er omgegaan wordt met bereikcijfers roept vragen op. Maar Mark realiseert zich dat dit laatste met name een vraagstuk voor de industrie is.

Mark: “Het systeem is zeker nog niet perfect, maar laten we in plaats van bang te zijn constructief meewerken om dit samen goed te maken.”

door: Bas Kinsbergen


Meer weten over Adoptiq? Bezoek de site.

Like what you read? Give Adoptiq a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.