‘We leren nieuwe titels kennen’

Eyelove Brillen heeft twee goede redenen om advertenties via Adoptiq in te kopen en prijs is er niet eens een van.

Eyelove Brillen doet het allemaal net even wat anders: koopt in zonder tussenpersonen, verkoopt via een shop-in-shop-formule en heeft geen opticiens op de winkelvloer. En ook de prijs is anders. Eh, we bedoelen natuurlijk: de reclamecampagne. Het bedrijf schuwt niet van de gebaande paden af te wijken, dus toen Adoptiq’s Laurens Kat aan marketingmanager Nick van Rees Vellinga voorstelde een keer printmedia via hun netwerk in te kopen, zei hij meteen ‘ja’. “Normaal sluiten wij rechtstreeks deals met uitgeverijen, vaak voor een langere periode. Door dit platform kwam ik erachter dat we lang niet alle relevante titels in ons mediaplan hadden opgenomen. Daarmee wilden we natuurlijk experimenteren.”

“Enige voorkennis van de markt is handig”

De doelgroep van Eyelove zit met name in de hoek van de vrouwenbladen en regionale klanten. Door het doelgroepprofiel in te voeren op Adoptiq kwam Nick terecht bij de titel Gloss, Royal Gloss en Koken & Genieten, toevallig alle drie van F&L Publishing Group. Nick had twee belangrijke voorwaarden: de cover 4 positie en, nog belangrijker, een biedingsmogelijkheid. “Als er alleen een koopconstructie is, en dus geen biedconstructie, vind ik het minder interessant. Vaak wordt dan namelijk de tariefkaartprijs gevraagd en dan is onze ervaring dat je er met rechtstreeks onderhandelen meer uithaalt.”

Het exacte resultaat van de campagne is op het moment van het gesprek nog niet bekend, maar omdat Eyelove werkt met unieke vouchercodes is vrij precies in kaart te brengen wat de campagne oplevert. “Het ziet er goed uit en we zijn van plan het vaker in te zetten. Programmatic buying wordt groter en het is goed te zien dat de printmarkt daarin via Adoptiq en met eigen initiatieven mee gaat.”

Heeft Van Rees Vellinga nog tips voor adverteerders die met het platform aan de slag gaan? “Enige voorkennis van de printmarkt is wel handig, zodat je weet wat de inventory inhoudt die wordt aangeboden. Als je daar je eigen doelstelling overheen legt, dan wijst het zich vanzelf.”

door: Susanne van Nierop


Meer weten over Adoptiq? Bezoek de site.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.