This story is unavailable.

Gjithcka bazohet ne advertising, gjths une ma shume kam perdorun file-hosting qe paguajne ne baze te zones edhe shkarkimeve, psh. 1000 shkarkime jane te barabarta me rreth 3$ (mesatarja). Mund ta testosh edhe vet, pasi mbas 3 muajsh kam arritur dike tek 200$ dollar ne muaj, edhe pas nje viti te ardhurat do jene shume me te larta.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated adrestevie’s story.