Image for post
Image for post

Native advertising is one of the fastest growing trends in marketing , as well as in the digital world over the last few years. Statistics show that compared to traditional ads, native ads are 52% more effective and more affordable. But what is native ad?

Rapid improvement of digital ad and content marketing has led to a more effective adverstising format. Unlike traditional advertising formats , in the native advertisement the customer sees the message of the advertiser while consuming the product he/she wants and is directed to the product from here. …


В Азербайджане запущен новый стартап проект, который значительно облегчит задачу рекламодателям при размещении контента.

Теперь практически в один клик можно разместить рекламу одновременно на девяти различных платформах.

Это стало возможно благодаря разработке под названием Adviadновинке на рынке Азербайджана, создателем которой выступает команда специалистов под руководством Расима Давудова — человека, имеющего около 14 лет опыта в рекламном деле.

Image for post
Image for post

Пройдя бесплатную регистрацию на сайте www.adviad.com, рекламодателю открывается возможность размещения на девяти интернет-платформах, являющихся партнерами рекламной компании New Media, которая работает на азербайджанском рынке с 2009 года. В настоящее время Расим Давудов возглавляет компанию.В ближайшее время планируется подключить и общее телевидение.

«Преимуществом новой платформы является большая экономия времени для рекламодателя и удобство работы, поскольку один интерфейс предоставляет возможность видеть все, что нужно. …


Image for post
Image for post

Hava şəraitinin müştəri davranışına böyük təsiri var. Bunun üçün də marketoloqlar hava proqnozuna əsasən reklam yerləşdirmənin effektiv alət olduğunu düşünürlər.

Hava proqnozuna əsasən hədəfləmə nədir?

Hava proqnozuna əsasən açar sözlərdən istifadə etməklə siz öz reklamınızın harada və nə vaxt çıxacağına nəzarət edə bilərsiniz. Məsələn, öz reklamınızı yalnız günün qızmar vaxtında göstərə bilərsiniz. Reklam platformaları da bu qaydalara əsasən işləyir: temperatur aşağı olduqda istifadəçilərə soyuq günlərdə lazım olacaq reklam bannerləri göstərilir, günəşlidirsə “isti” bannerlər.

Niyə hava proqnozuna əsasən hədəfləmə bu qədər önəmlidir?

Hava şəraiti müştəri davranışına təsir edən 2-ci ən əsas faktordur. İngiltərənin böyük marketlər qrupu Sainsbury hava şəraiti və satış həcmi arasında əlaqəni araşdırdıqda hava isti keçərkən ölkədə barbekyu məhsulları satışının 200% artdığını görmüşdür. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store