Native advertising is one of the fastest growing trends in marketing , as well as in the digital world over the last few years. Statistics show that compared to traditional ads, native ads are 52% more effective and more affordable. But what is native ad?

Rapid improvement of digital ad and content marketing has led to a more effective adverstising format. Unlike traditional advertising formats , in the native advertisement the customer sees the message of the advertiser while consuming the product he/she wants and is directed to the product from here. …


В Азербайджане запущен новый стартап проект, который значительно облегчит задачу рекламодателям при размещении контента.

Теперь практически в один клик можно разместить рекламу одновременно на девяти различных платформах.

Это стало возможно благодаря разработке под названием Adviadновинке на рынке Азербайджана, создателем которой выступает команда специалистов под руководством Расима Давудова — человека, имеющего около 14 лет опыта в рекламном деле.

Пройдя бесплатную регистрацию на сайте www.adviad.com, рекламодателю открывается возможность размещения на девяти интернет-платформах, являющихся партнерами рекламной компании New Media, которая работает на азербайджанском рынке с 2009 года. В настоящее время Расим Давудов возглавляет компанию.В ближайшее время планируется подключить и общее телевидение.


Hava şəraitinin müştəri davranışına böyük təsiri var. Bunun üçün də marketoloqlar hava proqnozuna əsasən reklam yerləşdirmənin effektiv alət olduğunu düşünürlər.

Hava proqnozuna əsasən hədəfləmə nədir?

Hava proqnozuna əsasən açar sözlərdən istifadə etməklə siz öz reklamınızın harada və nə vaxt çıxacağına nəzarət edə bilərsiniz. Məsələn, öz reklamınızı yalnız günün qızmar vaxtında göstərə bilərsiniz. Reklam platformaları da bu qaydalara əsasən işləyir: temperatur aşağı olduqda istifadəçilərə soyuq günlərdə lazım olacaq reklam bannerləri göstərilir, günəşlidirsə “isti” bannerlər.

Niyə hava proqnozuna əsasən hədəfləmə bu qədər önəmlidir?

Hava şəraiti müştəri davranışına təsir edən 2-ci ən əsas faktordur. İngiltərənin böyük marketlər qrupu Sainsbury hava şəraiti və satış…


Native reklam nədir və necə düzgün tətbiq edək?

Native reklam məzmuna uyğun ödənişli reklamların müxtəlif rəqəmsal media platformalarında istifadəçilərə göstərilməsidir. Native reklam formatına əsasən məhsulun reklamı görüntüləndiyi saytın formatı ilə uzlaşmalı, onun bir hissəsi kimi olmalıdır. Son illərdə native reklamın populyarlığı gündən-günə artır və istənilən reklam platformasına asanlıqla uyğunlaşdığından onu hər yerdə görmək mümkün olur. Həmçinin, native reklam sosial media platformalarına və mobil tətbiqetmələrdə də yerləşdirilir.

Bəs son trendlərə uyğun effektiv native reklamı necə yaradılmalıdır?

Hədəf və strategiyanızı müəyyənləşdirin. Burada əsas diqqət etməli olduğunuz məqamlar:

· Hədəf kütləsinin tapılması

· Auditoriyanın reklamlara qarşı göstərməli olduğu reaskiya

· Bu reaksiyanın təhlili


Niyə onlayn reklamı seçməlisiniz?

Hazırda onlayn reklam müasir biznes dünyasının əsas komponentlərindən biridir. Biznes sahibləri öz hədəf kütləsini tapıb potensial müştərilərinin maraqlarını cəlb edərək gəlirlərini artıra bilərlər.

Bu məqalədə onlayn reklamın vacibliyini göstərən bir neçə səbəb yazmışıq.

Arzuolunan müştəri kütləsini hədəfləmək

Onlayn reklam brendlərin hədəf kütləsinin vaxtını daha çox keçirdiyi internet məkanlarına reklam yerləşdirmə imkanına sahibdir. Axtarış motoru istehlakçıların marağını cəlb edə biləcək xüsusi saytlara brendlərin reklamlarını çıxarır. Facebook brendlərə hiper-hədəfləmə ilə reklamların potesial müştərilərə göstərilməsini təmin edir.

Tez və asan
Onlayn reklam ilə, reklam kampaniyanıza başlamış olduğunuz vaxtdan etibarən potensial müştəri qazana bilərsiniz. …


Proqrammatik reklam nədir?

Əgər siz biznes və ya marketiq sahəsindəsinizsə, çox güman ki, bu termin haqqında eşitmisiniz. Proqrammatik reklam, sadə dillə desək, hər hansı rəqəmsal reklamı xüsusi proqram təminatı və ya platforma vasitəsilə satmaq və ya almaq deməkdir.

Bəs proqrammatik reklam brendlərə nə kimi üstünlüklər verir?

Effektivlik

Proqrammatik reklama qədər, rəqəmsal reklamlar insanlar tərəfindən alınıb satılırdı. Bu da daha bahalı və bəzən də etibarsız olurdu. Proqramlaşdırma reklam texnologiyası isə bu prosesdən mümkün qədər insanları ixtisar edərək məhsuldar və daha ucuz satın almağa imkan yaradır.

Şəffaflıq

Ənənəvi reklamlardan fərqli olaraq, proqrammatik reklam brendlərə yüksək səviyyədə şəffaflıq yaradır. Brendlər öz reklam kampaniyalarını…

Adviad Azerbaijan

Adviad is a cross-channel advertising programmatic platform.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store