ติดตั้งเครื่องมือสำหรับ Android Developer build cordova

ต้องบอกว่าก่อนจะ setup ได้ก็ใช้เวลาพอสมควร อ่านคู่มือและคำแนะนำต่างๆจากเว็บ ก็ยัง setup ไม่ได้สักที หลายคนน่าจะออกอาการท้อ ผมก็ท้อแต่ไม่ถอย ผมประเภทถ้าไม่ได้ไม่ยอมหยุด และถือเอาบทความนี้แชร์ประสบการณ์และบันทึกวันที่จุดตั้งต้นที่ผมเริ่มศึกษาการพัฒนา Hybrid Mobile Application ไปด้วยเลย พอเวลาผ่านไปได้รู้ว่าศึกษามาเท่าไหร่แล้วพัฒนาไปถึงไหน

ส่วนเครื่องมือที่ใช้พัฒนาผมใช้ ionic framework แล้ว build ด้วย cordova ลองศึกษากันดูน่ะครับเป็นที่นิยมและน่าสนใจ เหมือนยิงนกครั้งเดียวได้ทั้ง android และ ios เอาล่ะแต่เราจะไม่พูดประเด็นอื่นมากไป เข้าเรื่องเซ็ตอัปกันต่อ

ตอนนี้ผมก็จะเขียนและสรุปบันทึกเก็บไว้ในแบบที่ผมเข้าใจ และ build .apk ผ่านมาแล้วดังนี้ครับ

  1. ติดตั้ง java sdk version 8 (*version สูงกว่า 8 จะมีปัญหาตอน build กับ cordova)
  2. ติดตั้ง Android Studio เสร็จแล้วเปิด Android Studio เพื่ออัปเดทและติดตั้ง Packages ต่างๆ
  3. ติดตั้ง Adding SDK Packages | Android Platform SDK for your targeted version of Android และ Android SDK build-tools version 19.1.0 or higher และ Android Support Repository (found under “Extras”)

Setting environment variables

  1. JAVA_HOME

2. ANDROID_HOME

C:\Users\<youruser>\AppData\Local\Android\Sdk

3.Set Path Variable platform-tools & tools & build-tools

C:\Users\[your user]\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools
C:\Users\[your user]\AppData\Local\Android\Sdk\tools
C:\Users\aegkaluk\AppData\Local\Android\Sdk\build-tools\27.0.3
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_171\bin

4.Restart computer


การ build app ด้วย cordova

  1. cordova platform add android
  2. cordova build android --release

มาถึงขั้นตอนนี้หาก setup environment ถูกต้องเราก็จะได้ไฟล์ app-release-unsigned.apk แต่ยังติดตั้งในอุปกรณ์ไม่ได้ เพราะผมลองแล้ว จึงต้องสร้าง keystore ก่อนในขั้นตอนต่อไป

3.สร้าง keystore

keytool -genkey -v -keystore my-release-key.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias my-alias

4.Sign & zip & verify

— jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore my-release-key.jks app-release-unsigned.apk my-alias

— zipalign -v 4 app-release-unsigned.apk HelloWorld.apk

— apksigner verify HelloWorld.apk

5.มาถึงขั้นตอนนี้เราก็จะได้ไฟล์ HelloWorld.apk ที่สามารถติดตั้งในอุปกรณ์ได้แล้วครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม