Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи |

Нацкомфінпослуг розроблено проект розпорядження.

“Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній — управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю”


Після його затвердження, дія Положення буде поширюватися на фінансові компанії, які мають ліцензію на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Положення встановлює обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній — управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

На думку Нацкомфінпослуг Положення має врегулює діяльність фінансових компаній — управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, після втрати чинності Ліцензійними умовами провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Ми пропонуємо учасникам ринку ознайомитись з цим проектом та надати нам свої пропозиції або доповнення. Зібравши та узагальнивши ваші пропозиції, ми будемо доносити їх до розробника проекту — до регулятора.

Вікторя Волковська | Генеральний директор Асоціації “Об’єднання Фінансових Установ​”

Якщо Ви зацікавлені в співпраці, просимо зв’язатися з нами е-mail: welcome@afi.org.ua або за телефоном: 044 339 9893

Like what you read? Give AFI | ОБ’ЄДНАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.