Hello Rebecca,
Abubakr-Sadik Nii Nai Davis
1

Beautifully put. Point well taken.