Építs megingathatatlan csapatot!

„Egy szervezet túléléséhez elengedhetetlen, hogy tanulásának mértéke megegyezzen az őt körülvevő világ változásainak mértékével.” (Reg Revans)

A 21. században működő csapatok nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy sikerükben éppen úgy játszik szerepet az egyén megélése és a csapat belső szinergiája, mint az őket körülvevő szervezet és a szervezet külső környezetének hatásai.

Hogy miért olyan fontos felismerés ez? Amelyik csapat nem kezeli ezt a 4 szintet együttesen és tudatosan, eleshet attól a lehetőségtől, hogy „high performing team” lehessen.

Csak rendszerben működik — A Systemic Team Coaching Modell

A kiemelkedően magas teljesítményű csapatok megalkotása, teljesítményük fenntartása fokozott felkészültséget igényel. A team coachok és vezetők számára a rendszerszemlélet és a rendszerben történő gondolkodás lehet annak az alapja, hogy egy csapat belső és külső világát, a 4 szintet egyszerre tudja kezelni.

A Systemic Team Coaching (STC) célja, hogy meghatározott coaching struktúrán keresztül vezesse a csapatokat egy olyan működés felé, amely a VUCA világban is megállja a helyét. A cél, hogy a csapat képes legyen a napi szintű operatív működésre úgy, hogy ezzel párhuzamosan folyamatosan építse is magát a jövő kihívásainak megfelelően.

Az STC modellje holisztikus személettel, 4 diszciplína mentén (Küldetés — Commissioning, Kibontás — Clarifying, Együttes alkotás — Cocreating, Kapcsolódás — Connecting) segít egy csapatnak a belső és külső kontextusok értelmezésében, mind a 4 szinten. Tapasztalatom szerint ezek a diszciplínák nem mindig követik egymást sorrendiségben — folyamatosan, dinamikusan hatnak egymásra. A coach és a vezető közösen ismerik fel, hogy mikor melyik diszciplínára kell fókuszálnia egy csapatnak.

Az STC több gyakorlati eszközt és módszertant integrál, hogy a csapat (át)alakulását minden oldalról támogassa annak érdekében, hogy teljesítményét növelje. Segítségül hívja az egyéni coaching, a csapatcoaching, a facilitáció és a szervezetfejlesztés eszközeit is.

A 4 diszciplína:

1. Küldetés (Commissioning)

A csapat itt megérti, hogy mi a küldetése, mit kell nyújtania a különböző stakeholderek számára, mi az a közös ügy, ami mellett elköteleződik. Tisztázódik, hogy mire van felhatalmazása, milyen keretek között mozog, és hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik, hogy küldetését teljesítse. Ezzel értelmet nyer, hogy a csapat tagjai pontosan miért dolgoznak együtt, valamint választ kapnak arra is, hogy mit kíván tőlük a holnap.

2. Kibontás (Clarifying)

Ezen a szinten a csapat azonosítja az alapvető értékeit, és rátekint arra, hogy magatartása harmóniában van-e ezekkel az értékekkel, vagy új működési módokra van szüksége. Előfeltevés, hogy a csapat a közös küldetés ismeretében dolgozik együtt. Sokszor kiderül, hogy mégsem annyira egyértelmű mindenki számára, hogy mi is ez a vízió, és hogyan jelenik meg ez a stratégiában. Mik a közös célok? Milyen közös KPI-ok szerint dolgozik a csapat? Ebben a diszciplínában kapnak választ a csapatok a közös belső irányra.

3. Együtt alkotás (Cocreating)

Ez a szint a tudatosság megteremtésére ad teret. A cél az, hogy a csapat felismerje, hogy hatékonyabban működik úgy, ha tagjai együtt dolgoznak, mert közös gondolkodással és akciótervezéssel többre jutnak, mint ha az egyének eredményeit kötnék csak össze. A systemic team coach ebben a fázisban a szélesebb körben ismert „klasszikus” eszközök együttesével, csapatdinamikai, folyamatoptimalizáló módszertanokkal segíti a csapat fejlődését a vezetővel közösen.

Goleman hármas fókuszú tudatosságot tart fontosnak egy csapat életében (Goleman, D: Focus: The hidden driver of excellence., Bloomsbury Publishing, 2013), és az Együtt alkotás szintjén a coach vagy vezető ezt a hármas fókuszt tartja szem előtt.

1. Az egyének itt merülhetnek el az önismeretben. A csapattagok felmérik erősségeiket és gyengeségeiket. 2. Az aktív hallgatás és a visszajelzések adásának képességével a személyes kapcsolatok is tudatosabbá válnak. A csapat reflektál saját csapatkultúrájára, megismeri, milyen írott és íratlan szabályok szerint működik. 3. Végül megtanul lelassítani, és időt szánni arra, hogy ne csak a kihívásokra reagáljon, hanem kitekintsen az őt körülvevő világra, és a szervezetben is tudatosan működjön.

4. Kapcsolódás (Connecting)

A Kapcsolódás diszciplínája is hozzájárul a paradigmaváltó szemléletmódhoz, mert a Systemic Team Coachingon keresztül a csapat túllép saját keretein, és felismeri, hogy nem önmagában működik, hanem egy nagyobb rendszer része. Túl sok csapat gondolkodik jelenleg úgy, hogy először saját magát alkotja meg, és utána veszi csak figyelembe a környezetét, azaz belülről gondolkozik kifelé. A „high performing teamek” első kérdése: „kiket és milyen igényeket szolgál a csapatunk?”, azaz kívülről gondolkoznak befelé a magasabb cél megtalálásához.

Ahhoz, hogy a csapat tényleges visszajelzést kapjon működéséről, elérhető egy 360 fokos visszajelző eszköz, amelyben az összes kritikus stakeholder hangja megjeleníthető. A csapat ezután reflektál arra, hogy a stakeholderek milyen képet alkotnak a csapatról, és milyen elvárásokat támasztanak. A csapat azt is felméri, hogy a működése hogyan hat a külvilágra. Itt alkot stratégiát, hogy hogyan kommunikáljon a stakeholderekkel és a külvilággal, és milyen aktív kapcsolatteremtés szükséges ahhoz, hogy teljesítménye kiemelkedő hatású legyen.

A Kapcsolódás szintje ráébreszti a csapatot, nincsenek zárt rendszerek, a csapat tevékenysége folyamatos interakcióban van a környezetével. A csapat tagjai nem csak a csapaton belül kapcsolódnak, hanem minden csapattag egy nagyobb mátrix része is.

5. Tudatos tanulás (Core learning)

Minden diszciplína esetén érdemes megállni érte, de külön diszciplínaként is kezelhető, amikor a csapat tudatosan levonja magának a tanulságokat, amelyekből továbbfejlődik. Elhagyhatatlan lépés. Amennyiben egy csapat elkötelezett a folyamatos tanulás mellett, és a tanulás a szervezeti kultúra részévé kezd válni, hosszú távon, továbbgyűrűző hatásként maga a szervezet is tanuló szervezetté válhat.

Mitől lesz a csapat megingathatatlan?

Az Systemic Team Coaching kereteinek megteremtésével, a csapat reflexiós és tanulási képességeinek fejlesztésével együtt számos dolog történik. A csapat tisztába kerül azzal, hogy hol áll most, és merre halad. Ettől magabiztosságuk nő, a küldetéstudat erős lesz, a cél pedig — kemény munkával! — elérhetővé válik. A csapattagok összetartása erőre kap, nő a lelkesedés. A Systemic Team Coaching abban is segít, hogy a csapat a kívülről érkező elvárások és hatások által generált belső konfliktusokat és feszültségeket egyre nagyobb tudatossággal kezelje a magas teljesítmény érdekében.

A módszerrel kialakított önreflexiós képességek pedig nem múlnak el, a csapat — megerősítésekkel és további fejlesztésekkel akár, de — képes lesz a tanulásra, olyan mértékben, amilyen mértékben a világ is változik. Az STC nagy mértékben hozzájárul a tudatosság formálásához.

Mi ebben a folyamatban a vezető szerepe? Hol tartunk mi most vezetőkként? Erre a kérdésre tekintek rá következő cikkemben.

(A cikksorozat első része pedig itt olvasható.)

Ha érdekel, hogy milyen konkrétabb eszközökkel dolgozik a Systemic Team Coaching, és egy vezető hogyan alkalmazhatja ezt a módszertant sikerrel a napi működésben, szívesen látlak vezetői workshopunkon március 30–31-én. További információ itt érhető el.