צעד קדימה

יש לי כל כך הרבה דברים שאני בוחרת להישאר מאחור בהם. אחד מהם הוא הצד הטכנלוגי שלי. אני הבטחתי לעצמי שמידי חודש אני אעשה צעד אחד שיקרב אותי אל המטרה לצאת מהעידן הישן. הפעם היה ברור שאני אבחר דווקא בפריט שנחשב לנפוץ ביותר, כלי התקשורת הכי מבוקש, והתחלתי לחפש אחרי טלפון סלולרי במחיר משתלם, מצאתי מיד את האתר זה http://bit.ly/1bjBO5K

אחרי שבעלי בדק את הדגם הבנתי שאני בכיוון הנכון. אני לא חייבת לקנות נייד באלפי שקלים, ובתור אחת שלא הסתדרה עם חידושים מיותרים, החלטתי שמעתה אני אבצע את הרכישות כדי ללמוד יותר על המוצר. בעצם בזה שאני חיפשתי, למדתי להבדיל בין יכולות, ולזהות את הצרכים שלי ולא של הכלל. בסך הכל הוא מכיל את כל הפונקציות הדרושות לי, ואין לי צורך להרחיב את היריעה… למדתי כבר ממזמן להסתפק במה שיש. אולי בעוד מספר שנים, אני אצטרך יותר פיצ’רים, כרגע הוא מושלם עבורי.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.