Sızma değil, kontol

Aile bireylerinizin veya çalışanlarınızın güven içerisinde olmaları gerektiği yerde olmasını mı istiyorsunuz. Daha doğrusu, onların güvende olduklarından ve yanlış bir şey yapmadıklarından emin olmak mı istiyorsunuz? Casus yazılım Uygulamaları tam size göre çözümler sunuyor. 3. Şahıslara ait olmamak ve yasaları çiğnememek kaydıyla, kendi yetki ver sorumluluk alanınızda Casus telefon dinleme yapmak şimdi çok kolay. Üstelik eski teknolojilerde olduğu gibi, donanım Casus telefon sistemlerine de ihtiyacınız yok. Akıllı telefonların pek çok özelliğini kullanarak uzaktan izlemek mümkün ve son derece kolay. Örneğin, whatsapp takip uygulamasını kullanarak her akıllı telefona sızabilir ve uygulamanın içerisindeki her veriye erişebilirsiniz. Sanıldığı gibi whatsapp ulaşılamaz değildir.

Tabii akıllı mobil cihazların gps takip altyapılarından da faydalanabilirsiniz. Telefon kullanıcısının metre bazında sapma ile dünyanın hangi noktasında olduğunu öğrenmek saniyeler sürmektedir. Tabii bunun için takip yazılımının ilgili cihazda yüklü olması ve cihazdan otorizasyon verilmiş olması gereklidir. Bunu da elbette casus yazılımlar aracılığıyla yapabilmektesiniz.

Mevcut şartlarda telefon dinleme, sayısal olarak yapılmak durumundadır, zira artık analog santral kalmamıştır. Eski tip santrallerde, hatlara takılacak kulaklıklarda dahi bu imkan mevcutken günümüzde sadece dijital unsurlar kabul görebilmektedir.

Benzeri biçimde ortam dinleme işlemleri için de hala konvansiyonel cihazlar kullanılabilmekle birlikte, ortamda bulunan akıllı telefonların mikrofonları birer dinleme cihazı gibi kullanılabilmektedir. Bu sayede telefonlar birer böcek gibi, kullanıcının kendi eliyle ortama sokulabilmektedir.

Tüm bu teknolojileri elbette kanun dışı amaçlar için kullanmamak gereklidir. Gerek yasal sınrılar ve gerekse etik değerler bakımından, özel hayatın gizliliğine özen göstermek gerekir. Tabii ebeveynler için durum böyle değildir. Çocuklarınızın güvenliği , modern dünyanın olumsuzluklarından etkilenmemeleri için ebeveyn kontrol programı aracılığıyla kontrol altına alınabilir. Çocuklarınızın telefonunda en iyi telefon takip programı yüklü olduğu takdirde, cihazlara dilediğiniz gibi erişebilir ve çocuğunuzun lokasyonu, kimlerle görüştüğü, neler yazıştığı gibi bilgilere erişebilirsiniz. Esasında bu yöntem günümüzde gereklidir. Çağın tehlikeli ortamında çocuklarınızın güvenliği için alabileceğiniz en iyi dijital tedbir muhakkak onları takip etmektir. Ne yazık ki çağımız tehlikelerle doludur ve bunlardan çocukları koruma ebeveynlerin sorumluluğudur.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated ahmtelefontakip’s story.