Güneş Sistemi’nin pembe tonları için kızıl gezegen olarak bilinen dördüncü gezegendir, Romalılar onu kanla özdeşleşmiş ve savaş tanrısının adını almıştır. Mars gezegeni çok ince bir atmosfere sahiptir, çoğunlukla karbondioksitten oluşur, kutupların her birinde dönüşümlü olarak donar. Sadece %0.03 su içerir, Dünya’dan bin kat daha az. Araştırmalar, Mars’ın daha kompakt bir atmosfere sahip olduğunu ve nehirleri oluşturan bulutlar ve yağışlarla dolu olduğunu gösteriyor. Yüzeyde oluklar, adalar ve kıyıları görebilirsiniz.

Sıcaklıktaki büyük farklılıklar çok güçlü rüzgarlara neden olur. Buna ek olarak, toprak erozyonu daha fazla gezegenin yüzeyini bozan toz ve kum fırtınaları oluşturmaya yardımcı olur. Uzay araştırmadan önce, Mars’ta yaşam olabileceği düşünülüyordu.Gözlemler…


Finans sektöründe yapay zekanın benimsenmesi, finansal düzenleme talepleri, diğer firmalarla rekabet ve karlılık ihtiyaçları gibi talep faktörleri ile finans sektörü altyapısının ve verilerin ve teknolojik gelişmelerin mevcudiyeti gibi arz faktörlerinden kaynaklanmaktadır.

Yapay zeka, finans sektöründe sektörü bozabilecek uygulamaların oluşturulması da dahil olmak üzere bir dizi atılım yapma sürecindedir. Bu nedenle, AI sadece kısmen veya tamamen insan sermayesi yerine değil, aynı zamanda insan eşiğinin ötesinde performansını artırmak olduğu varsayımı vardır.

Gelişmiş performansın değerlendirilmesinde, bu gelişmenin finansal istikrar üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Bu makale, özellikle sigorta hizmetlerinin iyileştirilmesi, algoritmik ticaret, dolandırıcılık ve kara para aklama tespiti, metin madenciliği, kredi…


Yapay Sinir Ağları insan beyninden esinlenerek ve makine öğrenimi ve yapay zeka için kullanılabilir. Bu ağlarda, çeşitli sorunlar bilgisayar tabanlı çözülebilir. Yapay sinir ağı bir ölçüde biyolojik beynin yapısı üzerinde modellenmiştir. İstatistik, teknoloji veya ekonomi gibi çeşitli alanlarda ki bilgisayar tabanlı uygulama sorunlarını çözmek için özel düzenleme ve bağlantı kullanılabilen soyutlanmış bir birbirine bağlı nöron modelinden oluşur. Sinir ağı Nöro bilişimin bir araştırma konusu ve yapay zekanın bir parçasıdır. Sorunları çözebilmeleri için sinir ağları eğitilmelidir.

Sinir Ağlarının İnşası


Hiyerarşik öğrenme olarak da bilinen Derin Öğrenme, daha geniş Yapay Zeka alanının bir parçası olan Makine Öğrenimi alanının bir parçasıdır.

Derin Öğrenme modelleri

  • özellikleri ayıklamak için çok katmanlı bir kaskat kullanın . Her katman bir sonraki katman için girdi olarak kullanılır.
  • öğrenme ya denetlenir (ör. sınıflandırma), yarı denetlenir ya da denetlenmez (örneğin örüntü analizi)
  • her yeni temsil seviyesiyle, nihai hedef bulunana kadar yeni bir soyutlama düzeyi elde edilir, bir hiyerarşi oluşur.
  • tipik olarak bir çeşit degrade iniş veya geri yayılma içerir.

Yapay zeka gün geçtikçe gelişiyor geliştikçe ortaya yeni kütüphaneler yeni özellikler ortaya çıkıyor. Bu yazımızda yapay zeka alında kuvvetli çalışmalar yapabileceğimiz kütüphaneleri sizler için derledik.

1. TENSORFLOW — GOOGLE

Ahmet Aksungur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store