2G Günbatımı: GPRS/EDGE ağlar kapanıyor

Ahmet AYGÜN
Jan 30 · 3 min read
Protech Security — https://bit.ly/2Uvd8hr

Dünyada bir çok GSM operatörün 2G ağları kapattığı ya da kapatmaya hazırlandığı bu günlerde Türkiye’de tüketici olarak endişelenmeniz gereken bir şey olmadığını ancak yurtdışına ihraç etmek üzere elektronik bir donanım üretiyorsanız dikkatle okuyup sonrasında da gerekli araştırmaları yapıp eyleme geçmeniz gerekebilecek bir konuyu yazmak istedim. Sonuçta ülkede herkes Endüstri 4.0 konuşup, IoT’nin kralı bizde abi diyor değil mi?

Kısa bir tarihçe

Tuğlaya benzeyen ilk jenerasyon taşınabilir telefonların ortaya çıkışından bu yana neredeyse 40 yıl geçti. 90’ların başında GSM ve GPRS ağları (2G — 2. jenerasyon), 90’ların sonunda da ara faz olarak EDGE ağları (2.5G — 2.5’uncu jenerasyon, grafiklerin veri paketi olarak gönderilebildiği, hani telefonun ekranına logo aldığımız ağlar) ile tanıştık, hız olarak Kbps’dan bahsettiğimiz zamanlar. Her biri bir öncekinden daha fazla bant genişliği sağlayan, video/müzik gibi verilerin taşınmasını kolaylaştıran ve cep telefonlarına internet uygulamalarının gelişinde patlama etkisi yaratan 3. ve 4. jenerasyonları saymıyorum, hepimiz 3G ve 4G’yi biliyoruz sonuçta, hani şu Mbps hızları sağlayan jenerasyonlar. Ön bilgi olarak 5G’nin de yolda olduğunu buraya ekleyelim.

Neden kapatıyorlar?

3G ve 4G güncel ihtiyaçları karşılıyor, yarının ihtiyaçları için (otonom araçlar vb.) 5G yolda, geliyor. GSM operatörleri 2G ağları yaşatmak için harcadıkları masraflardan kurtulmak istiyor. Ek olarak 2G ağları kapatmak demek daha az sinyalin dolaştığı temiz hava sahaları demek, gerçi daha sonra bu frekansları başka amaçlar (yeni nesil ağlarda hızı ve kapasiteyi artırmak) için kullanırlar belki orasını zaman gösterecek.

Ne zaman kapatıyorlar?

Bu konuda küresel bir plan yok, dolayısıyla “koşun 4G’ye geçin” diyemiyorum. Avusturalya’da Vodafone 30 Haziran 2018’de hizmet veren son servisi kapatacağını açıklamış ve müşterilerine destek sağlamaya başlamışken, Hindistan’da 3G-4G penetrasyonunun artmasını bekliyorlar. Operatörler Amerika genelinde 2016–2020 arasına planlarken, Avrupa’da 2018–2020 arası yoğun olarak planlama yapılan yıllar olarak gözüküyor ve Vodafone Avrupa’da 2025’i bekleyeceğine dair bir açıklama yapmış.

Ne yapalım şimdi?

Ürününüzün kullanılacağı bölgenin şartlarına bakın, garanti olsun istiyorsanız 4G kullanın (bazı operatörler bazı bölgelerde 3G’nin 2G’den önce kapanabileceğini açıklamış). Kapsama alanlarını göz önünde bulundurun, eğer ürününüz 4G kapsama alanı dışında kullanılacaksa 3G kapsama alanını inceleyin ve en az 3G destekleyen bir çip kullanın. IoT projeleriniz için LTE-M ve NB-IoT kullanmayı değerlendirin.

Cem ile Biges’teki projelerde kullanılmak üzere bir iletişim modülü tasarlıyoruz. Daha önceki sürümü Atel tasarlamış ve sadece 2G destekliyor. Yeni sürümü tasarlarken 2 model olarak planladık, biri güvenlik ürünlerinde kullanılmak üzere TCP üzerinden sürekli açık bağlantılar kurmak için 2G/3G/4G destekliyor, diğeri ise akıllı şehir projelerinde kullanılmak üzere UDP ile iletişim kuracak, LTE NB-IoT destekliyor.

3G ne zaman kapanır abi?

Madem 4G kapsama alanı bu kadar geniş, 5G’de yolda, neden 3G’yi de kapatmıyorlar diye düşündüyseniz onu da ekleyeyim buraya, VoLTE penetrasyonu artana kadar telefon görüşmelerine ve internete altyapı sağlayabilmek için kapatmayacaklar. Ne zaman VoLTE penetrasyonu uygun seviyelere gelir, ses de tamamen LTE üzerinden taşınmaya başlar o zaman kapatmayı düşünebilirler.

Diğer kaynaklar

İletişimde kalalım

Yazılım ve donanım geliştirme, programlama dilleri, framework’ler vb. konular ilginizi çekiyorsa beni Twitter’da takip edebilir, fikir alışverişinde bulunmak için ahmet@aygun.org adresinden bana e-posta gönderebilirsiniz.

Ahmet AYGÜN

Written by

We came here to build.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade