Packathon’un Ardından
Bahadır Kandemir
203

“Herkes ödülü hak etti.” yorumuna katılıyorum ve “bu ülkede güzel şeyler de oluyor” ile artırıyorum.

Özellikle birkaç projenin gelişmesini ve dünya çapına açılması gerektiğini de düşünüyorum, son kullanıcıya ya da geliştirici camiasına faydası dokunacak çok güzel projeler çıktı.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ahmet AYGÜN’s story.