Image for post
Image for post
Photo by Daniel Hjalmarsson on Unsplash

Büyükannem biyoloji veya ziraat eğitimi almadı. Liseyi bile bitirmedi. Ama sert bir avokadonun olgun bir muzla birlikte bir kese kâğıdına koyularak yumuşatılabileceğini biliyordu.

Bu sihri annesinden öğrenmişti, annesi de kendi annesinden vesaire. Aslında bu uygulama eski çağlara kadar uzanır; kadim kültürlerde meyveleri olgunlaştırmak için birçok yöntem kullanılırdı.

Eski Mısırlılar incirleri olgunlaştırmak için aralarına birkaç tane yarılmış incir koyarlardı; eski Çin’de ise armutları olgunlaştırmak için armut dolu ardiyenin içinde tütsü yakılırdı.

Bitkilerin Bildikleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayın!


Image for post
Image for post
Photo by chuttersnap on Unsplash

Internet Download Manager (IDM) indirme hızlarını %500’e kadar arttırmak, indirmeleri devam ettirmek ve programlamak için kullanımı kolay bir araçtır.

Internet Download Manager kullanıcılarının görüşlerine göre Internet Download Manager sevdiğiniz yazılımları, oyunları, cd, dvd ve mp3 müzikleri, filmleri, ve ücretsiz yazılımları indirmek için mükemmel bir hızlandırıcı programı!

Internet Download Manager hakkında daha fazla bilgi için tıklayın!


Image for post
Image for post
Photo by Juja Han on Unsplash

Türkçe Podcast sayfasında teknolojiden tasavvufa, islamdan günlük konulara kadar kayıtlı sohbetler yer almaktadır. iTunes, Spotify, Google Podcast ve diğer uygulamalardan dinleyebilirsiniz. Türkçe Podcast yayınları ücretsizdir. Önerileri iletişim sayfasından tarafıma iletebilirsiniz.

About

Ahmet Çadırcı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store