Azim (*), sahibine iyi geliyor olabilir. Hiç etrafına ne yapıyor düşündünüz mü?

(*) Aklına koyduğunu yapma, fayda-maliyeti çöp etme, güdümlü füzenin insan versiyonu

Sohbette bir kadın tezi: “bizim için detay refleks gibidir”

O zaman bize de bundan yararlanmak ve kendimize başka alan bulmak düşer.

Birisi kendini yalayarak iyileştirmek nasıl oluyor demiş.

Bedensel bir sorunu hemen kafaya takmayıp kendi halletmesi için biraz zaman tanımak (her şeyi bilmeniz şart değil), kök nedeni görmek (gömülü bir gerginlik sebebi, yanlış hayatlar), fazlasıyla basit yollar (açlık süresi, bir şeyi yeme/içmeyi kesmek, uyku, içinizin çok istediği bir yiyecek, bedeni fiziken yormak, meditasyon..)

Bir adım ötesi de enerjiyi kullanmak. Sori, o anlatılmaz.

Budur.

Öyle şampuanlar var ki, sanki kafama asit döktüm. Van minüt, güya marka olanlardan bahsediyorum.

Tam isabet alışveriş yapmanın bir parçası da, riske girip tutturamayınca kaybı kabullenmek. Farzedin onun parası elde olmayan bir sebepten harcandı, aynı şey.

Günün fotoğrafı

Adam Tern’in (insidephotosmagazine)

Yaşın şöyle bir kötülüğü var: Her şey deja vu. İnsan kendini, erken fazları yaşayanların içinde yalnız hissediyor.

Ülke ayırt etmeden söylüyorum. Dünya pandemiyi çok kötü yönetti. Her bakımdan. Aşısından kapanmasına, ilk dönemlerdeki tedavisinden iletişimine kadar.

Aslında kendi akışıyla bugüne geldik.

Mülakat yapmak, yetenek mi, beceri mi? Doğuştan mı, kazanılmış bir ustalık mı?

Cevap veriyorum.

İkisi tamamen farklı iki şey. Birisi, her iki taraf için de emprovize bir yaşam deneyimi.

Öteki, bir süreç. Talimatnamenin uygulaması. Notaları bire bir çalma.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store