IEO (Initial Exchange Offering) Nedir?

Furkan Ahmet
Feb 5 · 2 min read

Initial Exchange Offering, bir token projesi ile bir kripto borsası ile yönetilen yeni nesil bir fon toplama yöntemidir. Token düzenleyici genellikle projesini geliştirmek için gereken sermayeyi toplamak adına varlık olarak kripto tokeni oluşturan girişimdir. Token projesi normalde kriptopara borsasına ve satılan tokenlerin yüzdesine bağlı olarak bir liste ücreti ödemek zorundadır. Bunun yerine, IEO ile kriptopara borsaları yalnızca yeni tokenleri satmakla kalmaz, aynı zamanda para toplama etkinliği sona erdikten sonra borsada tokeni listeler. Daha da önemlisi, borsa, satılan tokenlerin belli bir yüzdesini aldığı için tokenlerin aktif olarak pazarlanmasında rol oynar. Bu nedenle, IEO ile hem borsa hem de projeler birlikte çalışarak daha fazla verim elde ederler.

IEO artık neden daha popüler?

İtibar riski göz önüne alındığında, kripto borsaları tokenlerin ve hizmetlerin kalitesini araştırmak zorunda kalırlar. Sonuç olarak, IEO borsaları, kurumsal yatırımcıların geleneksel olarak yoğun şekilde yatırım yaptıkları titizliklerini yerine getirirken, token müşterileri ile nominal bir ilişki geliştirirler. ICO dünyasındaki dolandırıcılık saysısındaki artış göz önüne alındığında, bu sistem, gerçek projelere yatırım yapmak isteyenler adına büyük bir avantajdır. Başarılı bir şekilde IEO sürecisini tamamlayan borsalarda bazı avantajlar da vardır. Bu avantaj, borsa hacmine bağlı olarak yeni ve potansiyel olarak özel pazarlara erişimdir. Kripto borsaları likidite sorunu olmadığı sürece, kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) konusunda rekabet içindedirler. Örneğin, Binance uygulamasının indirmesi kolaydır ve kolay arayüzü sayesinde erişilebilir bir ticaret imkanı sunar. Bununla birlikte, Kore’deki web uygulamalarında ve ileri teknoloji mobil cihazlarda olağanüstü deneyimler sunan mevcut borsa sayısının, likidite ve piyasalara erişim, yeni kurulan borsaların rekabetçi hedefleri için merkezi hale gelmiştir.

Yakında, özellikle bölgemizdeki yatırımcıların yakından takip ettiği MenaPay projesi bir kriptopara borsası üzerinden token satış etklinliği düzenleyecek. 15 Martta yapılacak olan IEO ile proje borsayı kullanan bir çok yatırımcı ile buluşma imkanı yakalayacak. Kısa sürede tamamlanacağını öngördüğüm satışı kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederim.

MenaPay Hakkında; MenaPay, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki blockchain teknolojisine dayanan ilk ödeme sistemidir. MenaPay, geleneksel ödeme yöntemleri yerine, şifreli blockchain ağı üzerinden ödeme yapar. Bu, her türlü kullanıcı için ve günlük hayatın her yönü için güvenli ve şeffaf bir ödeme ağı sağlar. Kasım 2017'de lanse edilen MenaPay projesi, bölgedeki 18 ülkede yaşayan 420 milyon kişiye gelişmiş ödeme hizmetleri sunmayı amaçlıyor. MenaPay toplam gelirinin %75'ini MenaPay Token sahiplerine dağıtacak. Bu, kripto döviz sektörü için, kullanıcılar ve yatırımcılar için mevcut olan normal teşvik düzeyinin çok ötesine geçen yeni bir standart belirlemektedir.

    Furkan Ahmet

    Written by

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade