herhangi bir konuya çözüm sunmayan ya da çözüm sunduğunu iddaa ettiği şey ile kullanıcısına gerçekten fayda sunamayan ve en önemlisi sürdürülebilir olmayan onlarca hatta yüzlerce fikir ve uygulama girişim başlığı altında ekosistem içerisinde kendine yer bulup yatırım alabiliyor
Ayda 5M TL ciro ile bir girişim neden kapanır?
Çağatay Zor
437

Çok doğru bir tespit tebrikler.

The Startup Owner’s Manual by Steve Blank and Bob Dorf. Türkçe çevirisi Boyut yayınlarından Girişimcinin El Kitabı olarak yayınlandı. Bu kitabı okumadan ve anlattıklarını anlamadan girişimci ve hatta yatırımcı sıfatıyla ortalıkta gezenlerin varlığı kabullenildikçe bu sorun çözülmez.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.