BlockChain üzerine…
Gökhan MERCANOGLU
21

Gökhan Bey elinize sağlık güzel bir özet olmuş. Sizi FinTech, InsurTech ve RegTech başlıklarında güncel haber paylaşımı yaptığımız ve Blockchain konulu içeriklere sıkça rastlayabileceğiniz FinTech Istanbul blogumuza da bekleriz. Adresimiz http://www.fintechistanbul.org/blog

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.