Başlık, Alt Başlık ve Bölüm Başlıklarına Gelen Yenilikler
Ahmet Özkale
72

Medium çok doğru bir yolda gidiyor ama adımlar çok ufak ve temkinli geliyor. Yine de takdir ediyorum. Niçazane bir kaç teknik ve stratejik tavsiyem olacak;

  • Acilen canonical link yapısı ile alakalı bir ayar gelmeli. Farklı blog ve yayınlarda çıkan yazılarımıza bu şekilde, arama motorlarında, spam içerik etiketi gelmeden yer verme şansımız yükselecektir.
  • Tablolar için ekran görüntüsü kullanmak yerine tabloları destekleyen bir element lazım.
  • Sosyal büyüme süreci sadece kullanıcıların keşfine bırakılmamlı. Kullanıcılar sosyal büyümeyi sağlamak için cesaretlendirilmeli ve teşvik edilmeli.

Kolay gelsin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.