Алдыңкы алты жылда Аалам деген жаштар болсо…

Жашоосу жакшы элдин саясат менен иши жок дешет. Качан гана карапайым калктын өз алдынча оокат кылууга алы келбей калганда бийликти сындап, анын алган акчасын, кылган кылыгын сөз кылып башташат. Кичине кезимде ата-энем менен теңтуштарыныкына барганымда Рыспек, Абдымалик Акматбаевдерди сөз кылып калгандардын угуп, түшүнчү эмесмин. Ал кезде мен 3-класстын окуучусу болчумун. Азыр 1-класстын окуучусунан сурасаң да саясатты сенден жакшы биле тургандай болуп калды. Элдин колунда китеп эмес, пульт менен кайсы саясатчы эмне дейт деп эле жаңылык күткөн адамдар.

Союз бийлиги ыдырыганда да 11 талапкер президенттикке аттанып, бири да жыргатаарлык добуш ала албай калганында маркум Чыңгыз Айтматовду сунушташкан. Бирок ал адам ыплас оюндан баш тартып, Акаевди сунуштаган эле. Мына ошол күндөн ушул күнгө чейин саясатты кеп кылган адамдар арбыганы арбыган. Бирок, Чыңгыз Айтматов өз өлкөсүнүн келечеги үчүн эмнеге келип башкарган жок деп дайым ойлончумун. Залкардын мындай кадамын эми гана түшүнүп баштадым. Сасык саясаттан алыс, өзүнүн таза, жарык дүйнөсүндө керемет чыгармаларын жаратып, кийинки урпактары китеп кармасын деп жазуучулук жолун тандаган тура.

Азыр дал ошондой идеяларга бай, креативдүү, саясатка колу тийбеген жаштар бар. Алар мекенин гана эмес, Жер планетасын өзгөртүүгө даяр. Алдыңкы алты жылда дал ошондой түндүк-түштүк, коррупция, алдым-жуттум деген түшүнүктөр өлкөмдө лексикондон жоголуп, Ааламды өнүктүрөм деген жаштар болсо, адамзат каалаган учурунда акчанын курсун эмес, аба ырайын өзгөртө алса. Согуш эмес, башка планеталар менен алака түзө алган ачылыштыр болсо. Мына ошонун бардыгын биздин мекендештер ишке ашырса кана, атаганат?!

Like what you read? Give Aida Bekmuratova a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.