ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

(ΑΠΌ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ)