ล้างแอร์ หนองคาย

แอร์หนองคาย

ธนอนันต์อิเล็คทอนิกส์ แอร์ หนองคาย แอร์บ้าน ถูกกว่าห้าง ถูกกว่าทุกร้านในจังหวัด สอบถาม 042 467277

เช่น เทศบาล อบต. โรงพยาบาล และ โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ยินดีต้อนรับ ทุกเงื่อนไข
จำหน่าย LED TV เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น
แอร์ติดผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์ตู้ตั้ง แอร์ฝังเพดาน แอร์สี่ทิศทาง แอร์ระบบ

ดูผลงานของเราได้ที่ https://www.facebook.com/airtae/posts/

แนะนำวิธีล้างเครื่องปรับอากาศแบบง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง สิ่งที่ต้องมีดังต่อไปนี้

1.สายยางหัวฉีดให้แทนปั้มได้

2.ผ้ายางเอาไว้รองน้ำเวลาฉีด

3.ถังรองน้ำทิ้ง

4.เทปกาวไว้ติดผ้ายางกับแอร์

5.บันไดหรือเก้าอี้

6.น้ำยาล้างจาน ฟองน้ำ เอาไว้ล้างโครงแอร์

7.ไขควง

8.ผ้าแห้งซับน้ำ เช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง

ขั้นตอนการล้างแอร์

1.ปิดสวิตซ์เบรกเกอร์ เช็คให้แน่ใจว่าปิดอยู่

2.เปิดฝาหน้า เพื่อถอดฟิลเตอร์ออก ขั้นตอนนี้ค่อยๆดึงออก ถ้าฝุ่นเยอะอาจจะกระจายได้

3.หาจุดน็อต จะมีพลาสติกปิดไว้ บริเวณใกล้บานสวิง ส่วนใหญ่จะมี 2–3 จุด

4.ใช้ไขควงขันน็ตอตรงจุดที่เราถอดจุก พลาสติกออกแบบทวนเข็มนาฬิกาและอีกจุดนึงตรงบริเวณฝาปิดจุดเชื่อต่อสายไฟ

5.ใช้มือ2ข้างแบบมือหงาย สดเข้าบริเวณฝนบนแอร์ เพื่อให้ล็อคที่มีสลักหลุด จะได้ยินเสียงดังแก๊ก แล้วให้ดึงฝาบนออกมาเล็กน้อย

6.จับฝาด้านล่าง 2 ข้าง ดึงออกมา พอถอดครอบแอร์ออกมา ให้คว่ำไว้ อย่าวางพิงหรือหงาย อาจจะทำให้ครอบแอร์เสียหายได้

7.ถอดบานสวิง ถอดสลักยึดตรงกลาง ดึงตรงกลางให้หย่อน แล้วถอดด้านซ้าย ตามด้วยด้านขวาจากมอเตอร์

8.หาถุงหรือผ้าใบล้างแอร์มาคลุมชุดแผงวงวจร กันเวลาเราฉีดน้ำ กันน้ำโดนวงจร

9.ให้เทปกาวหรือทีคลิปหนีบผ้า ทำให้เป็นราง อีกด้านปล่อยเข้าถังน้ำ

10.ฉีดน้ำตามแนวท่อทองแดงรังผึ้ง น้ำจะไหลลงถังเราไม่เยอะ เพราะเราไม่ได้ถอดรางน้ำของตัวแอร์ น้ำจะไหลไปตามท่อน้ำทิ้ง ถ้าน้ำล้นจะไหลไปถังเรา

11.ฉีดน้ำใส่ พัดลมแอร์ ตอนฉีดใช้มือจับพัดลมให้หมุน จะทำให้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง ฉีดเสร็จก็ลงน้ำยาล้างจนแล้วล้างอีกรอบจนมันใจว่าสะอาด

12.ล้างคอนเดนเซอร์แอร์ ขันน็อตถอดโครงออก ใช้ถุงพลาสติกคลุมมอเตอร์พัดลมให้มิดชิด และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ทั้งหมด ฉีดด้านนอกและในจนสะอาด

13.ประกอบกลับตามเดิม น็อตต้องครบถ้าไม่ครบตอนทำงานจะเสียงดัง

14.ประกอบคอยล์เย็น ใส่บานสวิง ใส่ฝาครอบแอร์ขันน็อต ใส่ฝาครอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟ

15.ใส่ฟิลเตอร์ ใช้ผ้าเช็ดให้แน่ใจว่าแห้ง

16. เปิดเบรกเกอร์ เปิดแอร์

เท่านี้เองครับการล้างแอร์จะเห็นได้ว่าไม่ยากเลย

แต่ !!! ถ้าหากท่านไม่มีความชำนาญด้านช่าง ขอแนะนำให้จ้างช่างมาล้างจะดีกว่า

เพราะถ้าหากระบบแอร์เสีย มาจะทำให้เราเสียเงินมากกว่า ค่าจ้างช่างมาล้างแอร์

https://medium.com/@airnongkhai

  แอร์หนองคาย

  Written by

  แอร์หนองคาย ขายแอร์ถูกสุดในหนองคาย

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade