เลือกดีลดต้นทุนไปกว่าครึ่ง!

เลือกดีลดต้นทุนไปกว่าครึ่ง! การเลือกใช้กระดาษทรายให้พอที่กับงาน

หลายคนคงมีความคิดว่ากระดาษแบบไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ จะขัดไม้ ขัดเหล็ก ขัดอลูมิเนียม แค่ขึ้นชื่อว่ากระดาษก็น่าจะพอเพียงแล้ว หารู้ไม่!นั่นกำลังเป็นความคิดที่จะเป็นตัวเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจอย่างไม่รู้ตัว ขนาดเลือกใช้โฟมล้างหน้ายังต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวหน้าของตัวเองเลย การเลือกใช้กระดาษทรายก็เช่นกันค่ะ

อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าจะนำกระดาษทรายไปใช้กับงานขัดแบบไหน???

ยกแบบอย่างเช่นงานขัดไม้ ขัดสีโป๊ว ซึ่งเป็นงานขัดที่จะพบปัญหาหลักคือ มีสีหรือเศษไม้ติดอยู่บนหน้ากระดาษทรายส่งผลให้การขัดได้ช้าลงและประสิทธิภาพในการขัดก็ไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็น ควรเลือกใช้กระดาษทรายที่มีสารเคลือบปกป้องฝุ่นขัด ติดบนหน้ากระดาษทราย ซึ่งจะช่วยแถมอายุการใช้งานในงานขัดให้นานขึ้น

งานขัดที่ต้องการกำลังเร็ว ควรเลือกใช้กระดาษทรายที่มีความคมมากกว่าปกติและมี Sanding power สูงกว่ากว่ากระดาษทรายโดยทั่วไป เพื่อให้ขัดชิ้นงานเร็วกว่าปกติ ช่วยประหยัดทั้งเวลาพร้อมด้วยแรง!!

งานขัดที่ต้องการทั้งความเร็วและความเรียบเนียน ควรเลือกใช้กระดาษทรายที่เป็นแบบฟิล์ม ฟิล์มจะมีความเรียบผิวสูงกว่ากระดาษทรายทำให้ผิวงานที่ขัดเรียบเนียนกว่าการใช้กระดาษทราย

งานขัดที่ต้องการงานหยาบหรืองานเปิดผิว ควรเลือกใช้กระดาษทรายเกรดแข็งกว่าปกติ เนื้อทรายจงมีความหยาบยิ่งกว่าปกติ

ตอนท้ายงานขัดที่ต้องการความเงาและเป็นงานละเอียดควรใช้เป็นกระดาษทรายขัดน้ำในการขัดมากกว่ากระดาษทรายขัดแห้งเท่าไป

เพียงแค่จำแนกแยกแยะให้ออกว่าจะนำกระดาษทรายไปใช้กับงานขัดแบบไหน เพียงเท่านี้ก็จะใช้กระดาษทรายได้อย่างคุ้มค่าและมีศักยภาพที่สุดแล้ว

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.