เครื่องมือลมที่อุตสาหกรรมอู่รถยนต์

เครื่องมือลมที่อุตสาหกรรมอู่รถยนต์

ในสมัยนี้นั้นตามอู่รถยนต์ขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือแม้แต่ขนาดใหญ่ต่างเริ่มมาใช้เครื่องมือลม โดยเครื่องมือลมนำมาแทนที่เครื่องมือไฟฟ้าด้วยเหตุที่ไม่มีข้อจำกัดเหมือนเครื่องมือไฟฟ้าในหลายๆประการ เช่น เครื่องมือลมมีความปึกแผ่นมากกว่าเพราะไม่ต้องห่วงในเรื่องความชื้นเหมือนเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือลมสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ชื้นหรือจนกระทั่งเปียกและเครื่องมือลมยังมีขนาดเล็กและกะทัดรัดกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือชนิดเดียวกันเพราะไม่มีมอเตอร์ในเครื่อง การดูแลก็แสนง่ายๆดายเพียงแค่หยอดน้ำมันก่อนการใช้งานเท่านั้นเอง มีความเร็วแรงมากว่าเพราะไม่มีข้อจำกัดในด้านของมอเตอร์ เครื่องมือไฟฟ้าใช้งานได้โดยเสยบปลั๊กแล้วมีไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนแล้วเครื่องมือลมล่ะ? เครื่องมือลมก็ใช้ลมเป็นกำลังแรงงานในการขับไปเช่นกันแต่เพียงต้องมีสองตัวนี้ในการนำพลังงานลมมาใช้ได้คือ ถังลมและปั๊มลม โดยถังลมทำหน้าที่เก็บพลังงานลมไว้และปั๊มลมทำหน้าที่ดึงพลังงานลมนั้นออกมาให้กับเครื่องมือลมได้ใช้ จนเครื่องมือลมสามารถใช้งานได้ ในอู่รถยนต์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จะไม่มีการนำถังลมมาใช้ตรงหน้างานแต่จะมีการเดินสายลมเพื่อแยกสัดส่วนการใช้งานให้ชัดเจน ในอู่รถยนต์เครื่องมือลมที่นิยมใช้ คือ เครื่องขัดกระดาษทรายกลมใช้ควบคู่กับกระดาษทรายกลมเบอร์ต่างๆ เครื่องขัดกระดาษทรายกลมมีสองแบบใหญ่ๆคือมีระบบดูดและไม่มีระบบดูด เลือกใช้การใช้งานตามความควรคือ ตัวที่มีระบบดูดจะเพิ่มความสะดวกสะบายและความความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน กระดาษทรายก็มีสองแบบใหญ่ๆเช่นกันคือมีรูกับไม่มีรู ไม่มีรูเอาไว้ใช้กับเครื่องขัดที่ไม่มีระบบดูด และมีรูก็เอาไว้ใช้กับเครื่องที่มีระบบดูด หน้างานที่นิยมใช้เครื่องขัดกระดาษทรายกลมมากที่สุดคือ รถยนต์เป็นรอยจากการโดนเฉี่ยวชน สีถลอก โดยเริ่มแรกจะทำการเปิดแผลผิวรถยนต์ด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบก่อนจะลงสีโป๊วเพื่อเก็บรายละเอียด ที่ต้องขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบก่อนเพื่อที่สีโป๊วจะติดทนยิ่งกว่า พอสีโป๊วแห้งก็ทำการขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดขึ้นมาหน่อยเหตุด้วยให้สีโป๊วเรียบเนียนไปกับผิวรถยนต์แล้วค่อยทำการพ่นสี พอสีแห้งก็ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดที่สุดเพื่อที่จะเก็บงานเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าอยากให้รถยนต์เงางามเหมือนใหม่เพียงแค่ขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาเพื่อเพิ่มความสามารถให้น้ำยาขัดเงามากขึ้นใช้ควบคู่กับเครื่องมือลมชนิดขัดเงาที่มีระยะเยื้องศูนย์ที่เหมาะสมสำหรับการขัดช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานได้มากทีเดียว แล้วในอู่รถยนต์ยังมีการนำกระดาษทรายน้ำมาใช้ในขั้นตอนของการขัดนานา ด้วยกระดาษทรายนน้ำมีราคาถูกกว่ากระดาษทรายทั่วไปและยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งถ้านำกระดาษทรายยน้ำนั้นไปตากไปแห้งแต่ก็แลกมาด้วยแรงที่ต้องใช้ในการขัดและเวลามีเครื่องทุ่นแรงเพียงแค่ด้ามจับให้จับสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังต้องออกแรงมากอยู่ดีกว่างานจะเสร็จ ในการเลือกใช้เครื่องมือลมขึ้นอยู่กับว่านำไปใช้กับงานสไตล์ใด การเลือกใช้กระดาษทรายก็เช่นกันเลือกใช้ตามวัสดุที่นำไปใช้ได้จึงจะช่วยย่นระยะเวลาและทำให้ได้งานที่ออกมามีความสามารถมากขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ในปัจจุบันนี้นี้คงดูแค่ว่าของถูกดีกว่าคงไม่ได้แล้วเพราะคิดว่าจะช่วยลดต้นทุน แต่ถ้าแพงกว่าแล้วมีความสามารถสูงอะไรจะคุ้มค่ากว่ากัน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.