Alex Bisberg
Alex Bisberg

Alex Bisberg

Data scientist, eSports enthusiast