พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา

พระนางพญา ซึ่งเป็นพระสำคัญอีกองค์ หนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก และโดดเด่นเป็น หนึ่งอยู่ในชุดเบญจภาคีครับ วัดนางพญา ตั้งอยู่ในบริเวรเดียวกับ “วัดราชบูรณะ”ใกล้เคียงกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุด้านทิศใต้วัดทั้งสองดังกล่าวนี้ ต่างก็เข้าใจกันว่าได้กำเนิดขึ้นพร้อมพร้อมกัน โดยวัดราชบูรณะนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงได้เป็นผู้สร้างไว้(ระหว่างครองเมืองพิษณุโลก) ส่วนวัดนางพญา พระวิสุทธิกษัตรีพระมเหสีของพระองค์ทรงสร้างไว้คู่กันมาตั้งแต่ประมาณเมื่อ พ.ศ. 2095 ถึง 2100 จึงน่าจะเชื่อได้ว่าพระเครื่องรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ที่ในวงการพระขนานนามไว้ว่าพระนางพญานั้น “พระวิสุทธิกษัตรี ก็คงให้กำเนิดพระดังกล่าวลงกรุไว้หลังจากอารามได้สร้างเสร็จแล้ว อย่างไม่มีปัญหาครับ พระนางพญาแตกกรุออกมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2442 ถึง 2444 เป็นครั้งแรกอย่างมากมายเลยครับ เมื่อถึง พ.ศ.2487ก็ได้มีผู้พบพระนางพญาที่วัดนางพญานี้อีก ต่อมายังมีขึ้นจากกรุอื่นอีกหลายครั้งครับ พระนางพญายังมีผู้พบแม้กระทั่งที่กรุงเทพมหานครทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีเช่นเมื่อ พ.ศ. 2479 ก็พบที่วัดอินทรวิหารหลาย ร้อยองค์ ที่กรุวังหน้าก็มีครับและครั้งล่าสุดยังมีผู้พบพระนางพญาที่กรุวัดสังข์กระจายฝั่งธนบุรีอีกด้วย(เข้าใจว่าได้นำมาจากวัดนางพญาพิษณุโลกลงมาบรรจุไว้ทั้งสิ้นครับ) ส่วนพิมพ์พระนางพญามีด้วยกันหลายพิมพ์ ดังนี้

1 พิมพ์เข่าโค้ง

2 พิมพ์เข่าตรง

3 พิมพ์อกนูนใหญ่

4 พิมพ์สังฆาฏิ

5 พิมพ์เทวดา

6 พิมพ์อกนูนเล็ก

ปัจจุบันนี้พระนางพญาจะเป็นวัตถุโบราณมากค่าอายุรวม 500 ปีแล้วพระนางพญายังเป็นพระเครื่องที่ส่งไว้พระพุทธคุณอันขลังด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดแล้วยังเกรียงไกรทางด้านคงกระพันชาตรีดีเยี่ยมอีกทางหนึ่งด้วยครับขอให้สิ่งที่เป็นมงคลนี้กับผู้อ่านทุกท่านนะครับ

ที่มาของข้อมูล : pongsuphan.com