آکات — درب استیل حفاظ امنیتی

این مدل از درب های استیل با استفاده از پروفیل استیل و لوله استیل و میلگرد آهنی و یراق آلات استیل از نوع s30400 که ضد زنگ می باشد ساخته می شوند. درب های استیل حفاظ امنیتی دارای طراحی منحصر به فرد بوده که علاوه بر استحکام از نظر ظاهری نیز جلوه زیبای به محیط می دهد. این مدل درب های استیل در انواع کاربردهای درب استیل ورودی ساختمان,درب استیل پارکینیگ, درب استیل ویلایی و تعدادی دیگر می باشد.

Stainless steel door security guard

https://www.akat-steel.ir

جهت مشاهده برروی تصاویر کلیک کنید.

قیمت درب استیل

درب استیل ورودی ساختمان


Originally published at www.akat-steel.ir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.