Filozofların Hiç Bilmediğimiz Yönleri

Çoğumuzun ismini duyduğu hatta birkaçını yakından takip ettiği filozoflar vardır elbet . Peki kaç düşünen adamın gerçek yüzünü ya da sırlarını biliyoruz ?

1- İktisadın kurucusu, namı değer babası olarak bilinen Adam Smith‘in aslında zihinsel problemleri vardır.

2- Immanual Kant çok hassas bünyesinin olması yanında aynı zamanda çok disiplinli bir filozoftur . Hayatı boyunca sadece bir gün J.J.Rousseau’nun “Emile” adlı romanını okumak için disiplinini bozmuştur.

3- Mahatma Gandhi cinayete kurban gitmiştir ve cesedinin külleri siyasi kötü amaçlarda kulanılacağı düşünüldüğü için küllerin bölünerek suya dökülmüştür ve hala bir kısmı Los Angeles’ta bir tapınakta saklanmaktadır.

4- Eflatun’un asıl adı Aristokles’tur. Yunanca Platon ünvanı güreş müsabakalarına katıldığı ve güçlü bir vücuda sahip olduğu için verilmiştir.

5- İlk kadın filozof Hypatia’dır ve ölüm sebebi katledilmektir.

Like what you read? Give Gamzee a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.