Gece düşlerinden enstantaneler

Kesiklerden bazı kesitler!

Ne diyorlardı sessizliğe?
Herhalde, sesin dışında kalan bölge!
Peki ya düşsüzlüğe?

O alanlarda yokum.
Sanırım yokum!
Hissetmediğim şey benim midir?
Ya hissettiğim her şey?
Değil midir??

Dinle dostum ezgileri.
Ressamın fırçası gezinir üzerinde.
Salın şimdi.
Salın!
Rengine rüyanın; bürün…

Sana rehberlik edemem.
Bilemem tüm yolları.
Kaybederim.
Seni.
Takılırsan bana,
Rehberlik edemem.
Ama yarenlik?
Hazır mısın ki?
Hayretim!
Hayretim olur bu,
Çünkü olmadı ki olsun!
Olacaktı ki olmuş sayılsın!

Denemeye değer şey nedir bilir misin?
-Sonucun önemsenmediği,
Daha doğrusu, sonucun öneminin önemli olmadığı;
Salt denemedir o!
Denememek nedir peki?
-Sonucun mahkumiyet ipini, ilmeğini,
Satın almaktır veresiye!
Bitmez ödemekle ölesiye!

Bir ton düşelim şimdi gel
Bir tını düşelim imza
Bir tona düşelim kontrast
Bir yola düşelim şimdi
Bir sıla düşelim gel

Bir dura düşelim kara
Yâra düşleyelim bir gönül türküsü
Yora düşleyelim rüyadan gel

Düşmeyelim
Gel.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated akdeniz’s story.