Ny avhandling om hur vi använder sociala medier, och missförstår varandra

Åke Nygren
Oct 6 · 1 min read

Efter att ha lyssnat till intervjun med Beata Jungselius i Digitalsamtal, en fri reflektion (utan att ännu ha läst hennes avhandling) :

Detta att budskap i sociala medier, t.o.m. en enkel like, kan tolkas väldigt olika i olika kontexter, beroende på kanal och mottagarens förförståelse, är något vi behöver tala mycket mer om. För övrigt behöver vi inkludera även e-postandet i den diskussionen. Vi har fortfarande inte lärt oss att använda våra digitala kanaler på ett insiktsfullt och ansvarsfullt sätt. Fortfarande stort spelrum för misstolkningar, oavsedda kränkningar och medvetna härskarstrategier. Vi bär alla en digital analfabet inom oss.

Slut, egen reflektion :)

Här finns avhandlingen att ladda ner: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/61756 Ska bli mycket intressant att läsa!

Och här är podden som du absolut bör lyssna på! https://digitalsamtal.se/195-likes-hashtags-och-saker-som-inte-sags/

    Åke Nygren

    Written by

    Dreaming of an open web empowered by ebrarians building trust, knowledge & democracy. Project leader @ssb_digibib & a Mozilla alumn.