Aksaray Gençlik Kollarından ‘Farkında mısın Birlik Beraberlik Zamanı’ programı

Aksaray AK Parti Gençlik Kolları teşkilatı tarafından Talha Bora Öge’nin katılımıyla ‘Farkında mısın Birlik Beraberlik Zamanı’ isimli program düzenlendi.

Programa Belediye Başkanvekili, Merkez İlçe Başkanı ve birçok kurum müdürü ile STK temsilcileri katıldı.Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Aktaş, ‘’Tüm yapıların örgütlerin devletimize yönelik yürüttükleri hain planlara karşı genç kardeşlerimiz ile bir araya geldik ve birlik beraberlik mesajını Aksaray’dan vermiş oluyoruz’’ dedi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.