Google Apps’e Alternatif: Yandex Kurumlar
Hakan Er
215

Bir ara googlede kurumlar için ücretsiz veriyordu bu hizmeti ilk çıktığında. Bence yandex piyasada kendini ispatlamak istiyor onun için bu servisi ücretsiz veriyor tıpkı google gibi. Tutturduğu zaman ücreti ister. Microsoftun da böyle bir hizmeti var o da ilk çıktığında ücretsiz di herhalde o da ücretli yaptı tam olarak bilmiyorum ama. Bu arada hazırladığınız yazı güzel olmuş.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.