Akimitsu Shiseki

Shiraki Ltd. VP IT Consulting / Kaula Inc. advisor / Blockchain and SSI (self-sovereign-identity) expert