Aki Kakko
Aki Kakko

Aki Kakko

Serial entrepreneur: IT, Mobile, Recruitment, Talent Attraction e.g. @LabofApps, @TheNextStepApp, @GlobaltaGroup, @Joberate