Alışmak sevmekten daha zor geliyor.
Gulistan Boylu
74

Daha dün anaokulunda yağmur yağınca eve nasıl gideceğim diye ağlayan kız, bugün Londra’da tek başına işini kurmaya çalışıyor nereden nereye başarıların daim olsun arkadaşım… ;)

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.