akkor

abban a percben a szél ugyanúgy turkál a bokrokban, mint egész délután,

az asszony pontban fél négykor megint elbiciklizik a ház előtt,

a parasztok erdőt irtanak, ez már a harmadik nap,

a költők költenek, vitáznak, vers-e még vers,

K. hozzáfog nyolcadik öngyilkossági kísérletéhez

szerelmem jót vacsorált és épp bitang jó orgazmusa van

az időtájt, hogy meghalok.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.