Mavi kola olur mu?
Fikri Türkel
51

Olgu çok önemli ve gerekli olsa bile algı yönetimine yeterli önem verilmiyorsa sonuç hedeften farklı oluyor.

Fikri Bey önemli her zamana gerekli tespitleri akıcı olarak anlatmış.

Kalemine zihnine sağlık.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tevfik AKIN’s story.