รีวิวข้อมูลสนามบิน Domodedovo ที่มอสโคว์

กรุงมอสโคว์มีสนามบินทั้งหมด 3 แห่งครับ Domodedovo จะเป็นสนามบินที่อยู่ห่างตัวเมืองออกมามากที่สุดประมาณ 42 กม. ใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 40 นาทีถ้ารถไม่ติดนะครับ มีรถไฟด่วนวิ่งจากสนามบินเข้าเมืองแต่ผมไม่ได้ลองว่าสะดวกแค่ไหนครับ ที่นิยมก็คงเป็นรถแท็กซี่ครับ สนนราคาก็แตกต่างไปตั้งแต่ 2000 รูเบิ้ล (hotel limousine) จนถึง 10000 รูเบิ้ลครับ มีหลายคนพูดเรื่องความน่ากลัวของแท็กซี่ในประเทศนี้ และแนะนำให้ใช้ uber บ้าง บริการแท็กซี่ที่โทรเรียกบ้าง ก็แล้วแต่ถนัดนะครับ

ภายในสนามบินก็ออกแบบเรียบง่ายและไม่ลำบากกับผู้โดยสาร เคาน์เตอร์เช็คอินเยอะ สะดวก และผ่าน ตม. ก็ไม่นานมากแม้ว่าจะตรวจละเอียดกว่าพิธีการขาออกโดยทั่วไป ผ่าน ตม. แล้วก็มาถึง security check ช่วงที่ผมมายังเช้าตรู่เลยบอกไม่ได้ว่าคิวยาวแค่ไหนถ้าเป็นเวลาปกติ เมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้วก็จะเจอกับร้านสินค้าปลอดภาษีเยอะมาก เหล้าดูจะเป็นสินค้าขายดี และมีร้านอาหาร ร้านกาแฟกระจายทั่วทั้งอาคารครับ นับว่าสะดวกดีครับ

ถ้าไม่อยากนั่งในร้านก็สามารถเลือกซื้อเครื่องดื่ม ขนมได้จาก vending machine เช่นกัน

บริเวณเกทที่รอขึ้นเครื่องจะเป็นเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยมากมักจะกั้นบริเวณแยกเด็ดขาด จำนวนเก้าอี้ก็เพียงพอกับผู้โดยสาร ถ้าไม่นับว่าคนมักเอาสัมภาระวางบนเก้าอี้กันที่คนอื่นนั่ง

ถ้าใครต้องการสินค้าที่ระลึกจากรัสเซียแต่ไม่มีโอกาสซื้อจากข้างนอก ในสนามบินมีหลายร้านทีเดียวครับ แต่ผมไม่ได้เทียบราคานะครับว่าเป็นอย่างไร

ถ้าพูดโดยรวมๆ ผมให้คะแนน 7 เต็ม 10 ครับเพราะการออกแบบที่เรียบง่าย เป็นมิตรกับผู้โดยสาร และมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายพอสมควร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกก็เพียงพอครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.