Designer jövőképek: Product vs. Tech.
Norbi Gaal
202

Úgy gondolom, hogy szépen összefoglaltad a jövôt, vagy inkább jelent. Annyit tudnék csupán hozzátenni bár ez csak érdekesség, hogy pályám kezdetén, kb. 10–12 évvel ezelôtt is szükség volt tesztelésre, visszajelzések kiértékelésére, iterációra, a képességre, hogy össze tudd építeni a terved. Csak akkoriban ezeket nem hívtuk így mert nem volt rá hangzatos fogalom.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ákos Bozor’s story.