Allmänna partiets arbetsgrupper

Förslag på arbetsfördelning

Webbdesign

Ta fram webbsida med information

Integrera flytande demokratisystem

Individuella medlemssidor

Ta fram förslag på appar

Etiska rådet

Utveckla partiets värdegrund

Ta fram riktlinjer för riksdagsledamöter och följer upp riksdagsledamöternas voteringar

Utvecklar förslag på stadgar och reglemente

IT-gruppen

IT-arkitektur

Ta fram/integrera flytande voteringssystem

Integrera med BankID eller motsvarande

Utveckla/integrera appar

Redaktionella rådet

Ta fram kategorier/taggar för politiska motioner

Skapa ett indexsystem för för/motargument

Ta fram riktlinjer för moderatorer

Ta fram riktlinjer för medlemmar

Administrera moderatorerna

Medlemsservice

Administrera medlemsavgifter och medlemsinformation

Ansvarar för värvning av nya medlemmar

Ansvarar för introduktion av nya medlemmar

PR-gruppen

Ta fram och driva kampanjer på sociala media

Ta fram informationsmaterial

Presskontakt

Styrelsen

Ansvara för Allmänna Partiets långsiktiga strategi

Ansvarar för partiets ekonomi

Riksdagsrådet

Kontaktar möjliga riksdagskandidater

Utvecklar riktlinjer och avtal för riksdagskandidater

Koordinerar riksdagsgruppens (riksdagsledamöternas) arbete

Fördelar medlemmarnas röster på riksdagsgruppen

Följer upp de enskilda riksdagsledamöternas voteringar