Produktivita na volné noze: Hledání práce

Jak vlastně nejjednodušeji sehnat klienty? Které služby se vyplatí použít?

Adam Kučera
Dec 28, 2019 · 3 min read

Prvním krokem ve vypracování zakázky je samozřejmě ji nejdříve sehnat. Přirozeně máte dvě možnosti, jak na to, které pravděpodobně budete kombinovat. Jednak budete aktivně odpovídat na zveřejněné poptávky a jednak budete reagovat na poptávky, které jsou adresovány přímo vám.

První otázka tedy je, kde najdete poptávky. Osobně mám zkušenosti s těmito zdroji:

 • Skupiny na Facebooku — např. Hledám dodavatele nebo pak nejrůznější oborové (např. Práce a brigády v IT). Na Facebooku se opravdu čas od času objevují zajímavé poptávky, dobře popsané a od lidí, kteří jsou ochotní zaplatit odpovídající peníze.
 • Webtrh.cz — poměrně známý portál, se kterým ale nemám příliš dobré zkušenosti. Zejména nabízené rozpočty jsou obvykle příliš nízké, občas se tam něco zajímavého objeví, ale osobně mi procházení Webtrhu nepřišlo jako efektivní trávení času vzhledem k tomu, kolik zakázek jsem tak byl schopný získat.
 • Upwork.com — celosvětový portál pro freelancery. Nevýhodou je jednak složitější administrativa (poskytujete službu mimo ČR), jednak to, že Upwork si bere provizi z každé odpracované hodiny a nakonec to, že si konkurujete s velkým množstvím levnějších freelancerů „z východu“ (ať už se jedná o Ukrajinu, Rusko, balkánské země, nebo Indii a Pákistán) a zároveň s freelancery „ze západu“, kteří sice mají vyšší sazby, ale i vyšší důvěryhodnost pro klienty ze západu. Vy se musíte trefit někam mezi — mít o něco nižší sazbu než západ a přitom dostatečně kvalitní nabídku, abyste se odlišili od levného východu. Např. v IT je dobrým způsobem, jak se prosadit, buď umět nějakou moderní, ne zcela běžnou technologii, nebo nabídnout netypická řešení (např. chytré využití cloudu), která zlevní vývoj a zároveň vám dovolí udržet si vyšší hodinovou sazbu.

Zároveň samozřejmě chcete, aby vás lidé byli schopni najít a oslovit s poptávkou. Opět existuje několik možností:

 • LinkedIn — Nabízí se jako první. Bohužel je podle mých zkušeností pro freelancery na hledání práce nepoužitelný. I když LinkedIn umožňuje všechny parametry vyplnit, personalisté je převážně ignorují. Ti, kteří si údaje alespoň přečtou, aspoň uvádí své zprávy slovy „Vím, že jste na volné noze, ale napadlo mě, jestli nechcete změnu“, jiní ani to ne. Lidé, kteří opravdu hledají volnonožce, je nehledají na LinkedIn.
 • Vlastní web — myslím si, že je dobré mít vlastní web, ale zásadní otázka je, jak vás klienti vůbec mohou najít. Je totiž třeba, aby na váš web odněkud vedly odkazy. Já to udělal tak, že jsem vytvořil službu zdarma, sepsal jsem tiskovou zprávu o tom, že existuje, a tu poslal na feedit.cz (zveřejňuje tiskových zpráv z IT). Služba mi navíc slouží i jako reference — ukazuji, že něco umím. Kdybych byl trpělivější, asi by bylo efektivnější zařídit publikaci zprávy o nové službě v některém etablovaném periodiku. I tak se ale nejedná o příliš efektivní způsob propagace vašich služeb, protože minimálně na začátku nemůžete čekat, že na obecný dotaz (např. „softwarový vývojář“, „malíř pokojů“ nebo „truhlář“) zrovna váš web vyskočí ve výsledcích vyhledávání někde nahoře bez dalších investic do marketingu.
 • Na volné noze — Na volné noze je v českém prostředí renomovaný a nejznámější katalog lidí na volné noze. Registrace sice stojí nějaké peníze, ale pokud to s podnikáním myslíte aspoň trochu vážně, je to výdaj, který se vám téměř určitě vyplatí. Navíc to má jednu podstatnou výhodu — těch lidí, kteří jsou ochotni si za prezentaci zaplatit, zase tolik není. Takže když už klient vyhledává v katalogu Na volné noze, rázem máte menší konkurenci než v běžném vyhledávání přes Google. Tým Na volné noze vám připraví prezentaci na základě dodaných podkladů. Osobně si myslím, že je lepší jim do toho moc nemluvit. Pokud se zrovna neživíte marketingem, copy writingem a podobnými disciplínami, je lepší akceptovat, že vy jste dobří ve svém oboru, oni zase v tom, jak napsat dobrý text, kterému budou rozumět jak vyhledávače, tak vaši potenciální klienti. Extrémní rozdíl oproti LinkedIn je v relevanci poptávek. Z LinkedIn chodí zpráv více, a z Na Volné noze chodí klienti, kteří o mně už něco víc, koukali na reference, znají mou sazbu a způsob práce, takže opravdu má smysl odpovídat na každou zprávu, protože z ní může být zakázka. Na volné noze je pro mě hlavní zdroj práce.

Ohledně hledání práce to je vše, co jsem zatím zjistil. Nashledanou u dalšího dílu tohoto seriálu, který se bude věnovat službám, které lze použít pro komunikaci s klienty.

  Adam Kučera

  Written by

  Software developer, https://nastojte.cz

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade