FATİH İBRAHİM BEY KÜLLİYESİ-URLA

Cam-i atik Mahallesinde Algan sokakta Fatih İbrahim Bey adlı Osmanlı beylerinden biri tarafından yaptırılan ve 14.yyy.da başlayıp 15.yy.da yapımı tamamlanan cami Urlanın kururluşunda mihenk taşı olmuştur.
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde de sözü geçen ve tanımlanan cami (Uçurum başında eski cami namıyla maruf olduğu,üç adet kubbesi,azimeleri kârgirden ve kurşunla kaplı iki kapısı bulunduğu,abdest havuzu ile hizmet binaları bulunduğu) belirtilmektedir.
Sübyan (sıbyan)mektebi hamamı ve şadırvanı vardır .Hamamı tahrip ve yok edilmiş,mektebi korunmaya alınmıştır.Camii 1982 yılında onarılmıştır. Cami kesme taş ve tuğladan yapılmıştır.
 
Cami ve eski külliyenin ortasında 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir çınar ağacı da bulunmaktadır.
Arka bahçesinde Pamukçu Dede Türbesi ile çok değerli haziresi bulunmaktadır.