Selfies by alamodehemeryck

DE SELFIE

Kijk, je zal waarschijnlijk denken, mijn columniste loopt achter op de feiten want ze gaat nu nog schrijven over de selfie. En dat begrijp ik. De selfie is een vaak besproken onderwerp op menig blogplatform en heeft misschien zijn piek al bereikt. Tegenwoordig bestaan er al hashtags als #breakfie #legfie #belfie en #brilfie. Iedereen wil op het wereldwijde web zijn beste kant tonen (met of zonder een beetje gefoefel). Want dat houdt een selfie of variant toch in? Als je de betekenis op het internet zoekt, krijg je volgende uitleg:

‘ Een Selfie is een gefotografeerd zelfportret, doorgaans gemaakt met een smartphone of webcam, waarbij de foto geüpload wordt naar een sociaalnetwerksite.’

Maar er wordt niets gezegd over de ijdelheid van de selfie. En daar knelt bij mij het schoentje. Even schetsen. Celebrities, zoals de Queen van de Selfie, want zo wordt ze genoemd, Kim Kardashian heeft zelfs een boek uitgebracht waar je honderden selfies van haar vindt of samen met haar buddies. Zijn we tegenwoordig zo leeg dat we boeken moeten kopen waarin we bladeren en plaatjes bekijken van Kim Kardashian haar kont of haar opgespoten lippen? Blijkbaar wel.

Ik heb even moeten nadenken maar heb wel een antwoord gevonden voor de hype achter de selfie. Onze wereldbol is op korte tijd veranderd in een egotrippende maatschappij. Iedereen is alleen nog maar met zichzelf bezig. Heel wat mensen willen zich ‘branden’ in de maatschappij. Ze willen duidelijk maken dat zij uniek zijn in deze wereld. Dus dan moet je heel wat tijd steken in jezelf. Hoe kan ik het mij het beste profileren zodat ik opval? Hoe kan ik de meeste volgers krijgen? Hoe kan ik de juiste contacten leggen? Of in welke vriendenkring moet ik mij begeven?

Ik heb gemerkt doorheen het hele sociale media verhaal dat (blijkbaar) de populaire bloggers allemaal ‘vrienden’ zijn van elkaar. Zij zoeken elkaar op, niet om echte vriendschap te sluiten, maar om elkaar te verheerlijken. Samen sta je sterker toch? Neen! Want zo’n vriendschappen worden zelfs uit egoïsme afgesloten. Zodat jezelf er beter uit komt. Of zo komt het alleszins over.

Bovendien is het bewezen dat wij heel wat tijd in zo’n selfie steken. Er worden tientallen foto’s getrokken vooraleer er maar eentje verschijnt op het wereldwijde web. De foto moet jezelf het beste weergeven, op dat moment weliswaar. Dus eigenlijk verkwisten wij vaak onze tijd met nutteloze dingen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben ook zo’n egotripper. Ik trek graag foto’s van mijn persoonlijke (vaak materialistische) zaken om ze zo snel mogelijk op internet te gooien. Want velen onder ons worden opgeslurpt in deze zelfzuchtige wereld.

Wij zijn zo vaak met onszelf bezig dat we soms de realiteit vergeten. Een traan moet niet vastgelegd worden op camera om aan te tonen dat je compassie hebt met een situatie. Dat je solidair wilt zijn. Een foto zegt namelijk niets. Ook geen selfie. Alleen zie je dat je soms SELF-niet…

Uw liefste

TH.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated à la mode Hemeryck’s story.