Nova zgodba

Ati, povej mi pravljico.

Bo pravljica o fantku, ki je kakal v hlače v redu?

Bo, daj povej, daj povej!

Prav, nekoč je živel fantek, ki ni hotel kakati v stranišče ali kahlo in se je raje pokakal v hlače. Ko se je igral z drugimi otroci, je začelo okoli njega smrdeti in otroci so rekli, “Smrdi, smrdi, kaj tako smrdi?” Ko so ugotovili, da tako smrdi fantek, ki se je pokakal v hlače, se več niso hoteli z njim igrati. Tako je fantek ostal sam in žalosten, ker ni imel več prijateljev. Sam se je igral v kotu peskovnika, ko se je pokakal v hlače, je to morala ugotoviti vzgojiteljica. Tudi ona ni bila srečna, ker je morala menjavati pokakane hlačke. Nekega dne, pa se je fantek odločil, da ne bo več kakal v hlače, ampak bo kakal v …

Na stranišče in kahlo!

Ko ga je tiščalo, je odšel do vzgojiteljice in ji rekel …

Kakati moram, hitro, hitro.

In vzgojiteljica ga je hitro peljala na stranišče, kjer se je fantek pokakal. Ker ni več smrdel, so se otroci zopet radi igrali z njim, tudi fantek je bil bolj vesel in srečen. Je dobra pravljica?

Je, jo lahko poveš še enkrat?

Jutri, prav? Zdaj pa lahko noč.

Lahko noč.

Like what you read? Give Alan Orlic a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.