Soğutma Sistemlerinde Daha Doğru Bir Performans Öngörüsü için IPLV/NPLV yerine SPLV Kullanılması

Avrupa ve ABD’ de çıkarılan yasalar ve yönetmelikler ile her geçen gün enerji tüketimine daha fazla odaklanılmakta ve tüketimin ölçümle doğrulanması istenmektedir. Ölçülen performans değerlerinin öngörülen değerlerden düşük olması, danışmanları açıklamalar aramak durumunda bırakmaktadır. Buna sebep olan bir çok nedenden tasarım aşamasında daha doğru verilerin sağlanması ile kaçınılabilir.

Özellikle değişken frekans sürücülerin kullanımının artması ile endüstri, soğutma gruplarının kısmi yüklerde veya tasarım koşulları dışında oluşan çalışma saatlerinin büyük çoğunluğunu tanımlayan “IPLV” (tümleşik kısmi yük değeri)’ ye yönelmiştir.